İyi Medikal Yönetim Çerçevesi

İyi medikal yönetim çerçevemiz, GSK ürünlerinin keşfi, geliştirilmesi ve pazarlanmasında, ortak kabul gören ilkelere her zaman uymamızı sağlıyor. Bu ilkeler şunlardır:

  • Gelişmiş medikal bilim
  • Dürüstlük
  • Etik değerler ve standartlar

Gelişmiş medikal yönetim konusunda sorumluluk, GSK’daki en kıdemli doktor olan Baş Medikal Direktörümüz’dedir (Chief Medical Officer – CMO). Ona İyi Medikal Yönetim Yürütme Komitesi (Medical Governance Executive Committee - MGEC) destek verir. Kurum dışından işbirliği yaptığımız kuruluş ve kişilerin de aynı medikal iyi yönetim ilkelerine bağlı olmalarını şart koşarız.

Bütün ilaçlar yararları kadar potansiyel risklere de sahiptir. Klinik araştırmalarımız yeni ilaçların güvenilirliğini ve tolerabilitesini titizlikle değerlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, bazen advers olaylar, potansiyel güvenlik sorunları veya yan etkiler ancak ruhsat verildikten ve ilaç hastalar tarafından kullanılmaya başlandıktan sonra tespit edilebilir.