Hasta verileri

İnsanlar, klinik deneylere gönüllü olunca, bu çalışmalarda elde edilen verilerin başkalarına yardım amacıyla  kullanılmasını bekliyorlar.

GSK ve diğer birçok ilaç firmasının yaptığı klinik deney sonuçlarına ait anonim hasta verilerinin, araştırmacılar tarafından kullanılmasına olanak veren bir online sistem kullanılmaktadır.  Bu veri paylaşımı olanağı ile birlikte, araştırmacıların hasta bakımı ve bilimsel ilerleme hususunda yapacakları ilerlemelere yardımcı olması beklenmektedir.

Bu sistem, araştırmacıların, deney ve etüdleri detaylı bir şekilde incelemelerine, kendi analizlerini yapmalarına ve ilacın kendisi ve kullanımı hakkında bilgi almalarına olanak vermektedir. Doğru bilimsel uygulamaya ışığında, araştırmacılardan bir araştırma planı yayınlamaları ve çalışmalarının sunumunda şeffaflığa özen göstermeleri beklenmektedir.

Daha fazla bilgi için Data request ziyaret edin.