Klinik Etüd Kaydı

İlacımız hakkındaki sonuçların, olumlu veya olumsuz olmasını gözetmeksizin, bütün klinik araştırmalarımızın, şeffaf olmasına özen gösteriyoruz. Bize göre, bu şeffaflık, tıp biliminin ilerleyişinde temel taşı niteliğindedir. Aynı zamanda, hastalara, ilaçlarımız hakkındaki bulguları açıklamak için en iyi yöntemdir.

Daha fazla bilgi için Clinical Study Register ziyaret edin.