Tüketici sağlığı araştırmaları

GSK ürünleri bilime dayanır ve inovasyon Tüketici Sağlığı alanı için hayati öneme sahiptir. İnovatif yaklaşımlar sayesinde rakiplerimizinkinden farklılaşmış, pazarın değişen koşullarına ve tüketici ihtiyaçlarına yanıt veren ürünler üretmemizi sağlar.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Her ne kadar tüketici sağlığı ürünlerimizi geliştirmek için gereken zaman ilaçlardan daha kısa olsa da, reçetesiz ürünlerin denenmesi ve ruhsatlandırılması için düzenleyici yetkililerin koyduğu kurallar çok katıdır. Tüketicilere yararlı olmak, pazara erişim hızımızı artırmak ve tüketicilerimizin değer verdiği ürünler yaratmak için bilimi kullanıyoruz.

Ar – Ge ekiplerimiz Sağlık Ürünleri, Cilt Sağlığı, Beslenme ve Ağız Sağlığı kategorilerinden birinde çalışırlar ve bu alanlarla ilgili derin uzmanlığa sahiptirler. Örneğin; biz ağız sağlığı üzerine en fazla araştırma yapan üreticilerden biriyiz. Dişlerde aşırı duyarlılığı, erozyonu ve çürüğü önlemek, diş ve diş eti sağlığını korumak yönünde yoğun araştırmalar yapıyoruz. Bu alanda yeni bilimsel ilerlemeler elde ederek, tüketicilerin çocukluktan başlayarak yetişkin yaşamları boyunca ağız sağlıklarını koruyacak davranışları benimsemelerine yardımcı olmak istiyoruz.

Uzun yıllardır potasyum nitratla ilgili araştırmalarda öncülük yapıyoruz. Bugün bu madde dişlerde aşırı duyarlılığı önlemek üzere Sensodyne diş macunumuzda kullanılıyor. Bilim insanlarımız bu maddenin ağız gargarası için de etkin ve istikrarlı kalmasının yolunu buldular. Böylece dişin içinde, açığa çıkan sinirleri koruyabiliyor. Sensodyne ağız gargarası aşırı duyarlı dişlere karşı etkinliği klinik olarak kanıtlanmış, potasyum nitrat içeren ilk ağız gargarasıdır.

Dünyada 6 merkezdeki araştırmacılarımız bütün kategorilerde ve bölgelerde sürdürülebilir inovasyonlar geliştirmek için çalışıyorlar.

2013’de gerçekleştirdiğimiz inovasyonlar tüketici sağlığı satışlarımızın % 13’ünü sağladılar.

Aynı zamanda, gelişmekte olan pazarların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak yeni ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz. Hindistan’da, bu ülkede yaşayanların beslenme ihtiyaçlarına özellikle uyarlanmış yeni beslenme ürünleri geliştirdik.  Bir ürünümüz Hindistan’da Dünya Sağlık Örgütü’nün kadınlar için tavsiye ettiği bütün mikro besinleri içeren ilk sağlık içeceği olma imkanına erişti.