Şeffaflık ve İşbirliği

Bilim insanlarımız elde ettikleri bulguları önde gelen bilimsel yayınlarda yayınlıyor ve önemli global veya bölgesel sağlık hizmetleri kongrelerinde sunuyorlar. Bunlar, bilim insanlarının yeni ilerlemeleri sundukları, ortaya çıkan bilimsel konuları tartıştıkları ve başlıca inovasyonları meslektaşları, profesyonel topluluklar, sağlık ve bilim basınıyla paylaştıkları kabul edilmiş platformlar oluşturuyor. Bilim insanlarımızın çalışmaları the International Dental Journal, the Journal of Clinical Psychopharmacology, theJournal of Smoking Cessation, American Journal of Clinical Nutrition, Nature Materials ve Pharmaceutical Research gibi önemli yayınlarda yayınlandı. Araştırmalarımız Uluslar arası Diş Araştırmaları Derneği (International Association of Dental Research), FDI Yıllık Diş Kongresi (FDI Annual World Dental Congress) ve Araştırmacı Dermatoloji Cemiyeti (Society of Investigative Dermatology) gibi kuruluşların yıllık toplantılarında sunuldu.

Bilimin sadece bizim laboratuarlarımızda bulunmadığının da farkındayız. Bu bakımdan, akademik çevreler ve kurum dışı teknolojik mükemmellik merkezleriyle ilişkilerin inovasyon açısından hayati önemi bulunuyor. Potansiyel bilimsel işbirlikleri konusunda çok istekliyiz. Açık İnovasyon Programımız (Open Innovation Programme) aracılığıyla tüm dünyadan mucitler, bilim insanları ve araştırma kurumlarıyla ilişkiler geliştiriyoruz. Ürün geliştirmede bir sonra atılacak büyük adımı ticarileştirmek için ortaklıklar kurmak istiyoruz.