Klinik araştırmalar – insanlar üzerindeki testler

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

İnsanlarla yapılan çalışmalar, üzerinde anlaşılmış uluslararası ilkeler çerçevesinde (bakınız Clinical trials in humans) 3 faz olarak yürütülür. Faz I’de küçük gönüllü gruplar üzerinde aşının güvenilirliği, bağışıklık etkisi ve farklı dozların toleransı değerlendirilir. Faz II daha büyük gruplarla yürütülür. Bu aşamada formulasyon ve doz doğrulanır, birden fazla doza gerek olup olmadığı ve dozlar arasındaki en iyi zaman aralığı tespit edilir. Hastalık riski taşıyan binlerce gönüllüyle yapılan Faz III çalışmalarında ise aşıyla sağlanan korunmanın değerlendirmesi yapılır. Klinik araştırmalar 7 yıl kadar sürebilir.