Klinik araştırmalar – insanlarla birlikte çalışma

Klinik çalışmalar başlamadan önce bu araştırmaların neleri kapsayacağını tanımlayan bir plan hazırlanır. Hazırlanan plan deneyimli ve bağımsız tıp ve bilim insanlarından oluşan bir etik değerlendirme komitesi tarafından dikkatle incelenir. Bu komitenin istediği zaman bir klinik araştırmayı reddetme veya durdurma yetkisi vardır.

Yeni ilaç adayları ruhsat almadan önce insanlarla üç fazlı bir araştırma sürecinden geçer. Yeni bir ilacın geliştirilme sürecindeki bu kritik aşamaların neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız klinik araştırmalarla ilgili bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.

Klinik araştırmalara katılanların güvenliği çok önemlidir. Bütün klinik araştırmalarımız Uluslararası Uyumlulaştırma Konferansı (International Conference on Harmonization – ICH) ve İnsan Katılımcıları İçeren Tıbbi Araştırmaların Etik İlkeleri Üzerine Dünya Tıp Derneği Helsinki Deklarasyonu (2008) ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmektedir.