Skip to Content Skip to Search
GSK Ar-Ge Laboratuvarı

Araştırma ve Geliştirme

Yeni nesil ilaç ve aşıları hastalara ulaştırmak için bilimsel inovasyonu teşvik ediyoruz.

Bilimin öncülüğünde hareket eden global bir sağlık şirketiyiz. Amacımız; insanların daha aktif, daha sağlıklı ve daha uzun yaşamalarına destek olmak.

 

Yenilikçi ilaç, aşı ve tüketici sağlığı ürünleri keşfeden, geliştiren ve üreten üç birimimizin her birinde temel önceliklerimiz olan İnovasyon, Performans ve Güven çerçevesinde çalışıyoruz.

Temeli “Bilim x Teknoloji x Kültür” elementlerinin çarpan etkisine dayanan ilaç araştırma geliştirme (Ar-Ge) yaklaşımımız bağışıklık sistemi ve insan genetiğinin yanı sıra fonksiyonel genomik, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojilerin kullanımı ile bilime odaklanıyor. Bu yaklaşım, yenilikçi ilaçları geliştirme ve sunma hızımızı artırmamıza, daha yüksek başarı olasılığı olan moleküllere öncelik vermemize ve daha az umut vaat eden programları sonlandırmamıza yardımcı olmakla birlikte onkoloji gibi alanlarda hedefli ilaçlara odaklanmamızı da sağlıyor.

Aşılar konusunda odak noktamızı, mevcut aşılarımızın aktif yaşam döngüsü yönetimi ile, endikasyonları genişleterek ve aşılarımızı yeni coğrafyalara ulaştırmak suretiyle daha fazla insanı korumak için çaba göstererek sağlam bir Ar-Ge planıyla dengeliyoruz. İnovasyon alanındaki tutkumuz, aşıların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesi süreçlerini değiştirerek sektöre öncülük etmek. Ar-Ge aşamasındaki kilit ürünlerin gelişimini hızlandırmaya ve yeni teknolojileri denemeye odaklanarak yeni alanlardaki potansiyelin önünü açmaya devam edeceğiz. Sektör lideri bilimimizi kullanarak, en büyük tıbbi ihtiyaçlara cevap vermek için en umut verici ürünlerimizin hastalara ulaşması sürecini hızlandırmayı ve bilimimiz ile dünyayı değiştirmek istiyoruz.

Türkiye, 2020 yılının Aralık ayı itibarıyla GSK’nın ilaç Ar-Ge çalışmaları için yatırım yapacağı öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Herhangi bir tedavi alanında planlanan klinik çalışmalar için ilk değerlendirilecek ülkelerden biri olmak, Türkiye’deki Ar-Ge yatırımlarının artması ve hastaların yeni tedavi seçeneklerine erken erişimi için önemli bir fırsat teşkil ediyor.

Türkiye’de, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş. iş birliğiyle kurduğumuz Aşı Klinik Araştırma Merkezi’yle, uluslararası aşı klinik araştırma çalışmalarına Türkiye’den katılımın sağlanmasını destekliyoruz ve aşı Ar-Ge’sinde Türkiye’deki bilgi birikiminin artmasına katkıda bulunuyoruz. Türkiye’de gerçekleştirilen aşı klinik çalışmalarının yüzde 50’den fazlasını yürütüyoruz.

1 Ağustos 2019'da, Tüketici Sağlığı iş kolumuzu dünya lideri bir “Tüketici Sağlığı Ortak Girişimi” haline getirmek için Pfizer ile yürüttüğümüz süreci tamamladığımızı duyurduk. Tüketici Sağlığı İş Birimimizde Ar-Ge çalışmaları; Ağrı Kesici, Solunum, Sindirim Sağlığı, Ağız Sağlığı, Beslenme ve Cilt Sağlığı kategorilerinde ürünler geliştirme odağıyla sürdürülmektedir. İnovasyon odağımızda; tüketicileri merkeze alan ve bilime odaklı bir yaklaşımla, güçlü ve rekabetçi ürünler geliştirdiğimiz bir portföy yaratmak yatmaktadır. Daha fazla bilgi için global web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

GSK’da Ar-Ge

  • 16.000

    Üç iş birimimizde 16.000'den fazla Ar-Ge çalışanı bulunuyor

  • 5.1 Milyar £

    2020'de gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge yatırımı

  • 150

    Aşı İş Birimimiz yaklaşık 150 harici bilimsel iş birliğine sahiptir

Global AR-GE çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için 

İlgili linklere tıklayarak global odak alanlarımız, insanlar üzerindeki çalışmalarımız, hayvanların kullanılması ve iş birliklerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için global web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.