Bilgi Toplumu Hizmetleri

(Yönlendirilmiş Mesaj 25.09.2013)

Bu sayfada 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. ve 1524. Maddeleri ile 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik uyarınca öngörülen
şirket bilgileri yer almaktadır.

https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11247