Hasta Gruplarına Destek Sağlanması

Paydaşlarımız ve hasta gruplarıyla tüm etkileşimlerimizin uygun, etik ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü göstermeyi amaçlıyoruz. 

GSK bağışları, bir hasta derneğinin yıllık gelirinin %25’ini geçemez.