Stratejimiz ve Misyonumuz

İnsanların “daha aktif bir hayat sürmelerini, kendilerini daha iyi hissetmelerini, daha uzun yaşamalarını sağlamak ve insan yaşamının kalitesini yükseltmek" olarak benimsediğimiz misyonumuz çerçevesinde hareket ediyoruz. Misyonumuzdan hareketle dünyadaki milyonlarca insana yardımcı olacak yeni ilaçlar ve ürünler geliştirmeyi temel hedefimiz olarak görüyoruz.

İngiltere'deki genel merkezimiz ve ABD merkezli çalışmalarımızla ilaç endüstrisinin lider isimlerinden biri olarak önemli sorumluluklar aldığımızın bilincindeyiz. Bu nedenle misyonumuzun dünya genelinde ulaştığımız herkes için önemli mesajlar içerdiğini biliyoruz. Her adımımızı bu misyona ve İnsana Saygı, Hasta Odaklılık, Şeffaflık ve Dürüstlük değerlerimize sadık kalarak atıyoruz.

Sınırların Ötesinde Çalışıyoruz

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)


Hedefimize paralel olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmış "üç öncelikli hastalık" olan HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtma için hem ilaç, hem de aşı araştırması yapan tek ilaç firması olarak, bu alanlarda dünya çapında öncü ilaçlar geliştirmiş olmanın gururu içindeyiz.

AR-GE Çalışmalarımızla Yaptığımız İşe Değer Katıyoruz

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Bilimi ve AR-GE çalışmalarını esas alan bir kurum olarak, araştırmalarımızı güçlü ilaçlara dönüştürme kapasitesine sahip olmanın; her yeni gün yeni ilaçlar bulmak üzere yola çıkmanın yüklediği sorumlulukları sahiplenerek üretiyoruz.

Aşı gibi önemli bir alanda öncü olmak ve kanser için yeni tedaviler geliştirmenin sorumluluğuyla birçok önemli hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar üretiyor; astım, viral hastalıklar, enfeksiyonlar, zihinsel sağlık ve sindirim rahatsızlıkları gibi spesifik hastalıklara karşı geliştirdiğimiz bu ilaçları hizmete sunuyoruz.

2014 yılında 4 önemli yeni ürün için onay aldık
Faz II ve III aşamasında olan yaklaşık 40 yeni molekülümüz var

İş Yapış Biçimimizi Sadeleştiriyoruz

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Daha odaklı ve verimli çalışabilmek için çalışanı odağa koyduğumuz bir iş yapış biçimi ile çalışma şeklimizi sadeleştiriyoruz.

Böylelikle hem insan kaynağımızı hem de zamanımızı daha verimli bir hale getirerek kaynaklarımızı etkin yönetmeyi hedefliyoruz.

Esnek çalışma saatleri uygulaması ile çalışanlarımızın kendi iş modelini geliştirmesini istiyoruz.
Her Çarşamba çalışanlarımız ofis dışında istedikleri yerden çalışma imkanı buluyor.

İşimizi Sorumlulukla Yapıyoruz

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

İlaca erişimin önemini bilerek ihtiyacın en fazla olduğu bölgelere, kademeli fiyat uygulayarak ilaç temin etme sorumluluğunu üstleniyoruz. Güçten düşüren hastalıkların milyonlarca insan üzerindeki etkisinin bilincindeyiz. Bu bilinçle ve misyonumuz çerçevesinde ilaç ve aşılara erişimde sorun yaşayan gelişmekte olan ülkelere çeşitli yardımlar yapıyoruz.

İlaç Erişim Endeksi'nde liderliğimizi koruyor, iki yılda bir yayınlanan Endeksin Ar-Ge ve İlaç Erişim Yönetimi kategorilerinde 2016 da dahil olmak üzere üst üste dördüncü kez ilk sırada yer alıyoruz.