Tarihçemiz

Şirketimiz, 18. Yüzyılın başlarına kadar dayanan zengin bir tarihe sahiptir.

1715'te Londra'da bir eczacı dükkanının açılmasıyla başlayan hikayemiz her zaman yenilikçiliğe odaklandı. Bireysel bir girişimden yaklaşık 100.000 çalışanı olan global bir şirkete dönüşürken, bugünün GSK'sının temelini oluşturan birçok ilaç ve tüketici sağlığı ürünleri geliştirdik. 

Referans: 

https://www.gsk.com/en-gb/about-us/our-history/

Yenilikçi girişimciler: 1715 - 1891

Tarihimiz, 18. ve 19. yüzyılda İngiltere, Avrupa ve ABD'de işletmeler kuran harika girişimcilerle başladı. Eczanelerde ve dükkanlarda tıbbi sabunlar ve morina karaciğeri yağı gibi dönemin yenilikçi ürünlerini geliştirdiler. O zamanların öncü çalışmaları, bugün bildiğimiz GSK’nın temelini oluşturur.

Dünyaya açılma: 1892 - 1918

İlk kablosuz sinyaller okyanus ötesine gönderilirken ve demiryollari ticarette ve savaş zamanında kullanım amacıyla geliştirilirken eski şirketlerimiz globalleşmekte ve sayılan giderek artan yeni ürünler geliştirmekteydiler.

Markalar inşa etmek: 1919 - 1949

Birinci Dünya Savaşı sonrası, eski şirketlerimiz ürünlerini geliştirmeye, marka portföylerini oluşturmaya başladı. Bu aynı zamanda, insülin ve penisilinin de dahil olduğu büyük keşiflerle önem kazanan bir dönüm noktasıdır.

Bugünün GSK'sını yaratmak: 1950 - 1999

Bu elli yıl tarihimizde çok önemliydi. Bu dönemde HIV için ilk tedaviyi, tüketici markalarımızı ve astım için yeni tedaviler geliştirdik. Şirket konsolidasyonu, sonuçta GSK olarak birleşecek olan SmithKline Beecham ve Glaxo Wellcome'in oluşumuna yol açtı.

Bugünün GSK’sı: 2000 - Bugün

2000 yılında SmithKline Beecham ve GlaxoWellcome birleşmesiyle GSK kuruldu. Şimdi dünya çapında yaklaşık 100.000 çalışanı ile bilim öncülüğünde çalışan global bir sağlık şirketiyiz. İlaç, Aşı ve Tüketici Sağlığı işletmemizle yenilikçi, kaliteli ve ihtiyaç duyulan sağlık ürünlerini mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz.