GSK'da Çalışmak

Sürekli Gelişim

GSK Türkiye olarak eğitim ve gelişim programlarını öncelikler arasında görüyoruz. Çalışanlarımızın potansiyellerinin farkına varması, kişisel kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve performanslarını maksimize edebilmeleri için onlara olanak sağlıyoruz.

 Eğitim programımızın %70’ini; geliştirici görevlere, farklı proje ve sorumluluklar ile iş başında deneyimleyerek gelişmeye, %20’sini koçluk, mentorluk çalışmalarına ve network geliştirici gruplara dahil olarak gelişime, %10’unu ise sınıf eğitimlerine, seminerlere, online eğitimlere ve diğer eğitim metodlarına dayandırıyoruz. Bunlara ek olarak Harvard Manage Mentor ile çalışanlarımız iş hayatıyla ilgili çok sayıda online eğitim alma imkanına sahipken, Global English programımız ile İngilizcelerini de geliştirebiliyorlar.

Kapat

Performansın Ödüllendirilmesi

GSK Türkiye olarak değerlerimize uygun örnek davranışları, yüksek performansı ve başarıyı ödüllendirmek ve takdir etmek bizim için çok önemli. GSK Ruhu Ödülleri, Departmanlararası Anında Çapraz Ödüllendirme, Davranış Kulübü Ödülleri, Kıdem Ödülleri başta olmak üzere farklı bir çok ödüllendirme süreci uyguluyoruz.

Kapat

Kariyer ve Performans Yönetimi

GSK Türkiye’de stratejik iş hedeflerimiz kadar, çalışanlarımızın kariyer gelişimleri de bizim önceliğimizdir. Kariyer Yönetimi Sistemi ile çalışanlarımız için kapsamlı gelişim planları oluşturarak, terfi, rotasyon ve global atamalar ile sistemli bir şekilde geleceğin lider ve uzman kadrolarının yaratılmasını hedefliyoruz. Bu sistem, var olan pozisyondaki yüksek performansın sürekliliğinin sağlanması ve ihtiyaca yönelik gelişim aksiyonlarının belirlenmesine olanak sağlıyor. Merkez Ofis kariyer planlama süreçleri ile paralel olarak Tanıtım Ekibimiz için de Turuncu Adım, Saha Yetenek Havuzu gibi süreçlerle kariyerlerini geliştirmeye çalışıyoruz.

Performans yönetiminin amacını, tüm sürecin detaylı tanımlanması, bireysel hedeflerin şirket ve bölüm hedefleriyle uyumlu olarak belirlenmesini sağlamak olarak görüyoruz. Hedef Belirleme, Performans Değerlendirme, Eğitim ve Gelişim süreçlerinden oluşan performans takip ve performans gelişim planları tüm çalışanlar için adil ve istikrarlı olarak uygularız. Bu süreçlerde neyi yaptığımız kadar, nasıl yaptığımıza da odaklanıyoruz.

Kapat

Toplam Kazanç Yönetimi

Toplam Kazanç Yönetimi Sistemi ile bir yandan sektör içerisinde adil, dengeli ve rekabetçi olmayı hedeflerken öte yandan çalışanların bireysel performanslarıyla da farklılaşabildiği bir ücret sistemi ile sürekli performans odaklı bir şirket kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Pozisyonun içeriğine uygun, iç dengeleri gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.

Kapat

Çalışan Kulüplerimiz

Çalışan kulüplerimiz; Kültürel Mükemmellik kapsamında Hasta Odaklılık, Dürüstlük, Şeffaflık, İnsana Saygı değerlerimiz çerçevesinde çalışanlarımızdan oluşan üyeleri ve kaptanlarının liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu değerler çerçevesinde aktivelerini planlıyor ve tüm çalışanların katılımını sağlamayı amaç ediniyorlar.

Kulüplerimiz; “Davranış Kulüpleri” ve “Sosyal Kulüpler” olarak ikiye ayrılıyor.

Davranış kulüplerimiz şirket kültüründe misyonları dahilinde davranış yaratmak üzere, sosyal kulüplerimiz ise değerlerimiz çerçevesinde katkı sağlamak üzere çalışıyorlar.

Kapat