İnsan Kaynakları Fonksiyonları

İşe Alım / Seçme ve Yerleştirme

GSK'da işe alım, şirketin kurum kültürüne uygun, sürekli gelişim ilkesine inanan, vizyonu kurumun hedefleriyle örtüşen kişilerin açık pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla, ihtiyaç durumunda yapılır.

İşe alım sürecinde başvurular internet aracılığı ile toplanır. Başvurular yine aynı yolla cevaplandırılır. İK tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucunda uygun adaylar belirleniyor ve başvuru sahibi görüşmeye davet edilir.

Söz konusu pozisyonun gerekliliklerine göre kişiye işe uygunluk, genel yetenek ve İngilizce yeterlilik testleri uygulanır. İnsan Kaynakları Bölümü ve ilgili bölümün yöneticileri tarafından sürüdürülen, yetkinlik tabanlı mülakatlarda başarılı olan aday için süreç, İK teklifi ve giriş işlemlerinin tamamlanması ile sona erer.

Örnek Süreç: Stajyer İşe Alımı

Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşen üniversite aktiviteleri boyunca, www.kariyer.net aracılığı ile stajyer başvuruları toplanır. Mayıs ayının son iki haftasında, uygun olabilecek adaylar belirlenir. İşe uygunluk değerlendirmelerinin ardından İK, stajyer seçme ve yerleştirme sürecini tamamlar. Stajyerlik pozisyonu için uygun bulunan adaylar, Haziran ve Ekim ayları arasında en az üç hafta GlaxoSmithKline'da stajyer olarak görev yaparlar.

Kapat

Eğitim

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

GlaxoSmithKline'da eğitim yönetimi her sene gerçekleştirilen "Eğitim İhtiyaç Analizi" kapsamında yürütülür. Eğitimler teknik ve davranışsal yönde, çalışanların gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirilir. Sadece var olan pozisyondaki performansın geliştirilmesi değil, aynı zamanda kişinin kariyer yolunda atanması muhtemel pozisyonlara hazırlanması hedeflenir.

Eğitim ihtiyaçları şirket içi ya da şirket dışı kaynaklardan; yurtiçi ya da yurtdışı programlardan karşılanabilir.

Kapat

Ödüllendirme ve Takdir

"Ödüllendirme Programı" çerçevesinde her yıl tüm GSK çalışanları, GSK Türkiye hedeflerine ulaşma yolunda öne çıkan davranış ve çalışmalarıyla değerlendiriliyor. Yıl sonunda bronz, gümüş, altın ve platin dallarında ödül kazanan çalışmalar, "toplam kazanç felsefesi" kapsamında maddi ödüle layık görülüyor ve ödül sahipleri şirket portalı aracılığıyla tanıtılıyor.

“GSK Ruhu Ödülleri” programı dâhilinde tüm GSK Türkiye çalışanları, yıl boyunca hem aday gösterilebilir hem de istedikleri çalışmayı aday olarak gösterebilirler.

Kapat

Ücretlendirme ve Yan Olanaklar

GlaxoSmithKline'da "ücretlendirme" ve "yan olanaklar" uygulamaları akılcı ve adil bir sistem kurmayı hedefleyen; "toplam kazanç felsefesi"ni yansıtan bir anlayış ile şekillendirilmiştir.

Kapat