EFPIA-AIFD KAMUOYUNA AÇIKLAMA/BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık Meslek Mensupları (SMM) ve Sağlık Kurumları (SK)) koruyucu sağlık ve hasta tedavileri alanlarındaki klinik çalışmalarından ve uygulamalarından çıkardıkları değerli, bağımsız uzman gözlemlerini ilaç firmaları ile de paylaşırlar. Tıbbi bilgilerin ve tedavi amaçlı ürünlerin geliştirilmesinde uzman olan ilaç firmaları sağlık sistemleri ve sağlık hizmetleri sağlayıcıları için vazgeçilmez bir bilgi ve tecrübe aktarım kaynağı olarak hastaların esenliğine hizmet etmektedirler.

İlaçların yaşam eğrisi boyunca ilaç firmaları bilim insanları ve sağlık meslek mensupları ve sağlık kurumlarıyla yakın iletişim içinde çalışırlar. Bu işbirliği hastaların gereksinimlerine yanıt vermek için elzemdir.  Endüstri ve sağlık meslek mensupları klinik çalışmaların düzenlenmesinden en iyi uygulamaların tüm ilgili hekimlerle paylaşılmasına, yeni keşfedilen ilaçların hastaların tedavi aşamalarında doğru kullanımına kadar pek çok alanda işbirliği yapmaktadırlar.

Avrupa İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) ve üyesi dernekler, sağlık meslek mensupları ve sağlık kurumlarıyla ilişkilerinin en üst düzeyde dürüst ve şeffaf yürütülmesini sağlamak amacıyla İlkeler ve kılavuzlar hazırlayıp uygulamaya koymuşlardır. İlaç firmalarının SMM ve SK’larla ilişkilerinin şeffaflık prensipleri içinde yürütülmesinin, bu ilişkilerin hasta bakımı ve tedavisine kattığı değeri daha anlaşılır ve kabul edilir kılacağını düşünüyoruz.

EFPIA üyesi olan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), EFPIA şeffaflık prensiplerini Türkiye ulusal kurallarına 2014 yılında eklemiştir. 2015 yılında ise Türkiye’de ilaç ve tedavi sektörünün üst kurumu TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) sağlık meslek mensupları ve sağlık kurumlarına yapılacak değer transferlerini, SMM’lerce kabulü ve Kurum tarafından onayı koşuluna bağlamıştır.  Onaylanan değer transferleri Kurum’a tekrar bildirilmektedir.

TITCK şeffaflık iletişiminin Türkiye’de tek platforma yapılmasını tercih ettiğini belirtmiş ve Tanıtım Yönetmeliği uyarınca, değer transferlerinin firmalardan sadece Kurum’a yapılmasını talep etmiştir.

TİTCK’ın kararı doğrultusunda EFPIA Yönetim Kurulu Türkiye’de EFPIA Şeffaflık Uygulamasının geçici olarak askıya alınmasını kabul etmiştir. 2015 yılı içinde Türkiye’de hizmet veren üyelerinin sağlık meslek mensupları ve sağlık kurumlarına yaptıkları değer transferlerini usulüne uygun şekilde TİTCK’ya bildirmelerini de istemiştir.

EFPIA ve AIFD, Avrupa’da ulaşılan şeffaflık düzeyi için Yönetmelik’te düzenlemeler yapılması için TİTCK ile temaslarını sürdürmeye devam edecektir.  İlaç endüstrisi ile Sağlık Meslek Mensupları ve Sağlık Kurumlarıyla ilişkilerin sağlıklı ve şeffaf sürdürülmesi, Türkiye ve Avrupa’da hastaların yaşamlarını düzeltecek yeni inovatif ilaçların geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir.