Taahhüt Mektubu

Sağlık Mesleği Mensupları ile Endüstri Arasındaki Etkileşimlerde Şeffaflık ilaç endüstrisinin liderleri olarak inanıyoruz ki:

Endüstrinin sağlık mesleği mensupları ile etkileşimleri hastaların tedavilerinin kalitesi ve araştırmaların değeri üzerinde derin ve olumlu bir etki yapmaktadır; sağlık hizmetlerinin birincil sunucuları ve hastalarla doğrudan iletişim halinde olan sağlık mesleği mensupları (SMM’ler) ve sağlık kurumları (SK’lar) hasta davranışları ve hastalık yönetimi konularında benzersiz ve bağımsız içgörüler ve uzman bilgileri sunabilirler; bu uzmanlığa ulaşmak ve bilgi akışı sağlamak, hasta bakım kalitesini ve tedavi seçeneklerini iyileştirmeye yönelik endüstri çabalarını yönlendirmede kritik bir rol oynamaktadır; SMM’ler ve SK’ların endüstriye sundukları katkı ve hizmetlerin karşılığı makul ölçülerde ödenmelidir. Endüstrinin SMM’ler ve SK’lara yönelik etkileşimlerinin yalnızca dürüstlük içerisinde yürütülmekle kalmayıp, aynı zamanda şeffaf da olması gerektiği yönünde artan bir beklenti olduğunun farkındayız.

Bu nedenle, EFPIA’nın İlaç Şirketlerinden SMM’ler ve SK’lara Yönelik Değer Aktarımlarının Açıklanması Hakkındaki yeni İlkelerini tamamen destekliyoruz ve bu ilkeleri Türkiye’de uyguladığımız AİFD Tanıtım İlkelerine de aktardık. Söz konusu ilkelerin endüstrinin SMM’lerle etkileşim gerekçelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını ve nihayetinde taraflara güvenin güçleneceğini ümit ediyoruz.

Etik çerçevede hareket etme kararlılığımız konusunda harici paydaşları ikna edebilmemizin, ancak 33 EFPIA üyesi ülkenin tümünde sağlık alanında aynı ilkeler çerçevesinde faaliyet göstermekle, her birinde aynı derecede şeffaf olmakla, beklenilen düzeyde görünürlük ve anlayış sunmakla mümkün olabileceğinin bilincindeyiz.

Dolayısıyla, aşağıdakileri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz:

EFPIA ve AİFD’nin “Değer Aktarımlarının Kamuya Açıklanması” İlkesini, AiFD ve şirketlerimiz tarafından Türkiye’de zamanında ve tutarlı bir şekilde uygulamak; SMM’Ier ile yakın bir işbirliği içerisinde çalışarak endüstrinin İlkeler’e yönelik vizyonunu kavramalarını sağlamak; bu vizyonun gerçekleştirilmesinde öz-düzenlemenin değerini kabul etmek; şeffaflığa yönelik desteğimizi ve bunun kişisel bilgilerin meşru gizliliği prensiplerinden ödün vermeden gerçekleştirilebileceğine dair inancımızı kendileriyle paylaşmak; ülke yasaları ve mevzuatı çerçevesinde, SMM’lere yönelik herhangi bir değer aktarımını kişiler ve kurumlar bazında açıklamak için gereken tüm çabayı sergilemek; toplu açıklamaları ancak istisnai durumlarda uygulamak; düzenleyici kurumlarla birlikte çalışarak endüstrinin bu alandaki çabalarının bu kurumların vizyonuyla uyumlu olmasını, resmi uygulama ve önlemlerle çelişmemesini veya tekrarı olmamasını sağlamak.

Bütün yukarıda yazılanların ışığında biz, AİFD İlkelerine ve aşağıda belirtilen EFPIA ilkelerine uymayı beyan ve taahhüt etmekteyiz: EFPIA İlkelerine, IFPMA Prensipleri ve İlkelerine ve bu konulara ilişkin ulusal mevzuata uygun hazırlanmış AİFD TANITIM İLKELERİ; EFPIA SMM İLKELERİ- Reçeteli İlaçların Sağlık Mesleği Mensuplarına Tanıtımı ve SMM’lerle Etkileşimler Hakkındaki İlkeler;

EFPIA HASTA ÖRGÜTLERİ İLKELERİ- İlaç Endüstrisi ve Hasta Örgütleri Arasındaki İlişkiler

Hakkında Uygulama İlkeleri; EFPIA DEĞER AKTARIMLARI AÇIKLAMA İLKELERİ İlaç Şirketlerinden Sağlık Mesleği Mensuplarına ve Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Değer Aktarımlarının Açıklanması Hakkında İlkeler.