Sağlık Profesyonelleri ile Nasıl İlişki Kuracağız?

GSK’nın yeni çalışma modeli, iş yapış tarzımızda temelden bir yön değişimi anlamına geliyor. Bu değişimin temel unsurlarını için tıklayınız.

GSK olarak 2013 yılının sonunda ilaç ve aşıların sağlık meslek mensuplarına tanıtımı, satış ve pazarlamasıyla ilgili üç önemli değişiklik gerçekleştireceğimizi açıklamıştık. Bu değişiklikler iş modelimizi dönüştürmek ve her kararımızın merkezinde hasta yararı olmasını güvence altına almak için önemli yeni adımları temsil etmekteydi.

Bu değişikleri yapmamızın iki nedeni bulunuyor. İlk olarak, sağlık meslek mensuplarına, onların da giderek daha fazla kullandıklarını söyledikleri çoklu dijital kanallardan yararlanarak, ilaçlarımızla ilgili kaliteli bilgi ve eğitimi daha uygun bir şekilde sunmak istiyoruz. İkinci olarak, kamuoyunda endüstrinin sağlık meslek mensuplarına bilgi ve eğitim sağlama biçimlerinin reçetelendirme kararlarını uygunsuz bir şekilde etkilediği algısına yol açabileceği yönünde artan endişelerin farkındayız.

GSK’nın yeni çalışma modeli, iş yapış tarzımızda temelden bir yön değişimi anlamına geliyor. Bu değişimin temel unsurlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Tanıtım uzmanları için yeni iş yapış modelleri sunuyoruz: 2015 yılının başından itibaren dünyanın her yerindeki tanıtım uzmanlarımızın bireysel satış hedeflerini kaldırdık. Tanıtım uzmanlarımızın bireysel ödüllendirilmelerindeki ölçme ve değerlendirme kriterleri de bu bağlamda, sağlık meslek mensuplarına sundukları hizmetin kalitesine ve teknik bilgilerine göre ölçülüp değerlendirilecek şekilde değiştirildi. 2011 yılında ABD’de başlattığımız bu modeli, sağlık meslek mensuplarına yüksek kalitede değer yaratması sayesinde tüm dünyada ekiplerimize yaygınlaştırıyoruz.
  • Bağımsız tıbbi eğitiminin yeni yollarla sağlanması: Sağlık meslek mensuplarının kamudan ve özel sağlık sunucularından aldıkları eğitime ek olarak hastalıklar, teşhis ve tedavi alanındaki son gelişmelerle ilgili bilgilendirilmeleri konusunda endüstrinin değerli bir role sahip olduğuna inanıyoruz. Eğitimi desteklemekteki kararlılığımız değişmiyor. Ancak 2016 yılı itibariyle sağlık meslek mensuplarının mesleki eğitimlerini bireysel olarak doğrudan desteklemeyeceğiz. Bu desteği üçüncü taraf niteliğinde bağımsız tıbbi kuruluşlar aracılığıyla sağlayacağız. Böylece kime hangi eğitim programının nasıl verileceği konusundaki kararı bu bağımsız kuruluşlar alacak; GSK’nın bu gibi kararlarda hiçbir etkisi olmayacak.
  • GSK adına yapılan konuşmalar için sağlık meslek mensuplarına doğrudan ödeme yapılmayacak: Reçetelendirme kararları üzerindeki olumsuz etkilerle ilgili endişeleri ortadan kaldırmak, tanıtım ve eğitim çabalarımıza daha fazla şeffaflık kazandırmak için sağlık meslek mensuplarının faaliyet gösterdiğimiz hastalık alanlarındaki hasta, hastalık, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında GSK adına yaptıkları konuşmalara 2016 itibariyle doğrudan ödeme yapılmayacak. Bunun yerine sağlık meslek mensuplarına bilgiyi ulaştıracak yeni dijital, kişisel ve gerçek zamanlı uygulamalar geliştiriyoruz.
  • Klinik araştırma ve danışmanlık için ücret ödemeye devam edilecek: GSK sponsorluğundaki klinik çalışmalar, danışmanlık çalışmaları ve pazar araştırmaları için sağlık meslek mensupları ile çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda, bu hizmetler için yapılan ödemeleri kamuoyuna açıklayarak şeffaflığın güçlendirilmesini destekleyeceğiz.

Bu değişiklikler, GSK’da iş yapma modelini yeniden şekillendirmek için atılan yeni adımlardır ve endüstrinin yıllardır sürdürdüğü çalışma şeklini değiştirme çabalarının merkezinde yer almaktadır. Amacımız iş yapış biçimimizi hasta odağında sürdürebilmektir.