Taahhütlerimiz

Dünyamızla ilgili ileriye yönelik taahhütlerimizin bir listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Su etkimizi azaltmak

2020’ye kadar değer zincirimizde su etkimizi % 20 (2010’a kıyasla) azaltacağız.

İlerleme: Operasyonlarımızda % 16 oranında daha az (2010’a kıyasla) su kullanıyoruz; değer zincirimizde su kullanımının haritasını çıkardık; sektörde Carbon Trust Su Standardı sertifikasına hak kazanan ilk şirket olduk. 

Kapat

Karbon emisyonunda nötr olmak

Toplam karbon ayak izimizi 2020’ye kadar % 25 (2010’a kıyasla) azaltacağız, 2050’ye kadar karbon emisyonu açısından nötr bir değer zincirine sahip olacağız.

İlerleme: Operasyonlarımızdan kaynaklanan Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonları 2013’te % 2 arttı, ancak 2010’dan bu yana % 7 azaldı. HFA gaz iticili soluk aldırma cihazlarının güçlü satış rakamları nedeni ile Kapsam 3 emisyonlarımız (ham maddeler hariç) 2013’te % 1,5 arttı; 2010’dan bu yana artış ise % 11 oldu.

Kapat

Atıklarımızı azaltmak

2020 yılına kadar operasyonel atıklarımızı % 50 (2010’a kıyasla) azaltacağız.

İlerleme: Toplam atıklarımızı % 6 azalttık ve çöplere % 39 oranında (2010’a kıyasla) daha az atık gön deriyoruz; 37 tesisimizde kara çöplerine gönderilen atık miktarını sıfırlamayı başardık.

Kapat

Tedarik zincirimizde sürdürülebilirliği sağlamak

Gıda portföyümüzde sürdürülebilir tedarik hatları oluşturacağız ve tarım tekniklerini, rekabet güçlerini iyileştirmek, daha fazla hasat almalarını sağlamak ve geçim düzeylerini yükseltmek için yerel çiftçilerle işbirliği yapacağız.

İlerleme: Horlicks üretiminde kullandığımız süt proteini tedarikini güvence altına almak üzere Hindistan’daki bir süt ürünleri üreticisi ile birlikte çalışmaya başladık; şimdi Horlicks için ihtiyacımız olan süt proteininin % 60’ını bu tedarikçiden sağlıyoruz.

Kapat