Karbon

Uzun vadeli hedefimiz tüm değer zincirimizde 2050 yılına kadar karbon açısından nötr hale gelmektir. Faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonları azaltıyoruz. Bunu yaparken, ham madde temini ve ürünlerimizin kullanımı sonucu ortaya çıkan emisyonları azaltmak için de tedarikçilerimiz ve tüketicilerle temaslar kuruyoruz. Bu sadece değer zincirinde emisyonu azaltmak değil, aynı zamanda ürünlerimizi yaparken kaynakları daha etkin kullanan teknolojileri aramak anlamına da geliyor.

Ürün etkileri

Ham maddelerin temininden üretime, kullanım ve atılmaya kadar bütün değer zincirimizde ortaya çıkan emisyonu en etkin bir şekilde azaltabileceğimiz noktaları belirlemek için en çok ürettiğimiz 35 ürünümüzün karbon ayak izlerini analiz ediyoruz.

Operasyonel etkiler

Enerji kullanımını ve satın aldığımız enerjiden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmak çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmak için yürüttüğümüz programın önemli bir odak noktasını oluşturuyor. Enerjiyi verimli kullanan teknolojileri araştırıyor ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımımızı artırıyoruz.

Şirket dışında kazandığımız takdir ve ortaklıklarımız

Karbon emisyonumuzu azaltma konusundaki başarılarımız, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan CDP tarafından 2013 yılında tescillendi. Bu alandaki performansımız ve raporlama kalitemiz nedeni ile GSK, CDP Performans Liderliği Endeksi’nde yer alan İklim Değişikliği Global 500 2013 raporunda ve CDP Açıklama Liderliği Endeksi’nde listeye giren tek sağlık hizmetleri şirketi oldu.

Ayrıca, faaliyetlerimizle ilgili olarak yıldan yıla hesaplanan karbon emisyon azalmaları nedeni ile yıl içinde Carbon Trust’ın Devam Eden En İyi Karbon Azalımı ödülünü kazandık. Bu ödülden önce, 2012’de Carbon Trust Standart sertifikası aldık. Bu sertifikayı 2014 yılında yeniledik.