Herkes için Sağlık

İlaçlarımız, aşılarımız ve tüketici sağlığı ürünlerimiz, dünyanın heryerinde hastaların ve tüketicilerin hayat kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

Ama birçok kişi karşılayamadıkları için, bulamadıkları için veya basitçe var olmadığı için, hala gereken tedavi ve aşılara ulaşamamaktadır. Birçok ülke hala kaynakça kıt sağlık sistemlerine devam etmektedir.

Bu global sağlık zorluklarını aşmak ve ürünlerimizin faydalarını daha fazla kişiye ulaştırmak için, hitap edilmemiş tıbbi ihtiyaçları hedefliyoruz ve öncü iş modelleri ile ürünlerimizi yaygın kılıp sağlık altyapısını güçlendiriyoruz.