Araştırma Uygulamaları

Ar - Ge yatırımları insana fayda sağlaması sebebiyle odağımızda yer alır. Faaliyet gösterdiğimiz bütün ülkelerde araştırmalarımızı yüksek etik ve kalite standartlarında sürdürüyoruz.

Ar - Ge yatırımları insana fayda sağlaması sebebiyle odağımızda yer alır. Faaliyet gösterdiğimiz bütün ülkelerde araştırmalarımızı yüksek etik ve kalite standartlarında sürdürüyoruz. Her zaman iyi tıp uygulamalarının kabul edilmiş standart ve ilkelerini, dürüstlüğü ve etik kuralları benimsiyoruz.

Araştırmalarımız hakkında açık olarak ve akademik bilim insanları, düzenleyiciler, karar vericiler ve diğer paydaşlarımızla düzenli ilişkiye geçerek araştırmamızın çok yönlü olmasına çalışırız.

Araştırmamızın şeffaflığı

Sonuçlar olumlu da olsa, olumsuz da olsa ilaç ve aşılarımızla ilgili klinik araştırma sonuçlarını raporlamayı taahhüt eden bir kuruluşuz. Bunu;

  • Araştırma sonuçlarımızı herkes tarafından erişilebilir olan Klinik Araştırma Kayıtları web sitemizde yayınlayarak,
  • Bütün araştırma sonuçlarımızın bilimsel yayınlarda duyurulmasını sağlamaya çalışarak,
  • Araştırmacılara, kimlik belirtilmeden verilen klinik çalışma hasta verilerine erişim sağlayarak,
  • Klinik Araştırma Kayıtları’ndaki bilgileri genişleterek yapıyoruz.

Her ay ortalama 14.000’den fazla ziyaret alan Klinik Araştırma Kayıtları web sitesinde halen, sonuçları olumlu veya olumsuz algılanabilecek 5.400’den fazla klinik çalışmanın özet bilgileri bulunuyor. 2013’ten itibaren www.gsk.com web sitesinde Klinik Araştırma Raporu’na da yer vermeye başladık. Bu raporlarda, düzenleyici kurumlara sunulan dosyaların temelini oluşturan; araştırmanın tasarımı, yöntemi ve sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi yer alıyor. Global raporlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Araştırmamızı paylaşmak

Bunlara ek olarak uzmanlığımız, bilgi birikimimiz ve ihmal edilen tropik hastalıklar konusunda yaptığımız araştırmalarda daha açık davranıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerdeki hastalıklara karşı yenilikçiliği destekleyecek durumlarda fikri mülkiyetimizi paylaşmanın yollarını arıyoruz.