Değerlerimiz

Değerlere dayalı sorumlu bir şirket olma yönündeki taahhüdümüz iş yapış biçimimizi belirler.

İşimizle ilgili bütün kararlarımızı temel değerlerimiz yönlendirir. Bütün çalışanlarımızın şeffaflığa bağlı kalmalarını, insanlara saygı göstermelerini, en yüksek düzeyde dürüstlük sergilemelerini ve hasta odaklı olmalarını bekleriz.