Etik Davranış ve Tedarik Zinciri

Etik davranmak GSK için bir önceliktir. Bütün performansımızı dürüst bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Bunun için bütün operasyonlarımızı kapsayan güçlü uygulamalarımız ve uyum süreçlerimiz bulunuyor.

Etik davranmak GSK için bir önceliktir. Bütün performansımızı dürüst bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Bunun için bütün operasyonlarımızı kapsayan güçlü uygulamalarımız ve uyum süreçlerimiz bulunuyor. Bu uygulama ve süreçlerin geçerli olduğu faaliyet alanları arasında satış temsilcilerimizi ödüllendirme şeklimiz, ilaç ve aşılarımızı tanıtma tarzımız ve paydaşlarımızla çalışma biçimimiz de yer alıyor.

Uyum programlarımız farklı ülkelerdeki bütün işlerimizde aynı standartları sağlıyor. Bu programlarımız arasında bütün çalışanlarımızın Değer ve Davranışlarımızı nasıl uygulaması gerektiğini anlatan Davranış Kodumuz ile satış ve pazarlamadaki tüm çalışanlarımızı ve bizim adımıza iş birliği yapan üçüncü tarafları kapsayan Tanıtım ve Müşteri Etkileşimleri Global Uygulama Kodumuz var.

Bütün GSK çalışanları uygunsuz durumları bildirebilecekleri ve tavsiye alabilecekleri mekanizmalara sahipler. İstedikleri takdirde bu mekanizmaları kimliklerini açığa çıkarmadan da kullanabiliyorlar.

Tedarik zinciri

En yüksek kalitede üretilmiş ürün ve ilaçların kesintisiz bir şekilde tedarik edilmesi konusunda hastalar ve tüketicilerin güvenini kazanmak önceliklerimizdendir.

Yüksek kaliteli ürünleri doğru zamanda doğru yerlere ulaştırmak açısından etkin ve sorumlu bir şekilde yönetilen bir tedarik ve dağıtım sistemi bizim için temel öneme sahiptir. Eğer bunu yapamazsak insanların sağlığı bozulabilir ve yaşamlar risk altına girebilir. Hastaların ve tüketicilerin yararını koruyabilmek için sorumlu, GSK ile aynı kalitede ve aynı sosyal ve çevresel standartlarda faaliyet gösteren tedarikçilerle çalışıyoruz.

İnsan hakları

Birleşmiş Milletler’in Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne, OECD’nin Çok Uluslu Şirketler Rehberi’ne ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışma yaşamı standartlarına bağlı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda; insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluklara karşı mücadele konusunda küresel standartlar getiren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) de imza attık.

Hükümetlerin, uluslararası hukukun ve anlaşmaların gerektirdiği şekilde, insan haklarını koruyan yasal bir çerçeveyi oluşturmak ve uygulamakla yükümlü olduklarına inanıyoruz. Şirketlerin de sorumlulukları vardır. Kendi faaliyet alanlarımızda insan hakları üzerinde doğrudan bir kontrole sahibiz. Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, yerel toplulukları ve daha geniş anlamda toplumları kapsayan bütün etki alanlarımızda sorumlu bir şekilde davranmayı amaçlıyoruz.

İnsan Hakları Bildirimimizi (Human Rights Statement) (http://www.gsk.com/media/271361/Human-Rights-statement-Dec-13.pdf) okuyun.