İnsan Hakları

Birleşmiş Milletler’in Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne, OECD’nin Çok Uluslu Şirketler Rehberi’ne ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışma yaşamı standartlarına bağlı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Birleşmiş Milletler’in Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne, OECD’nin Çok Uluslu Şirketler Rehberi’ne ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışma yaşamı standartlarına bağlı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda; insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluklara karşı mücadele konusunda küresel standartlar getiren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) de imza attık.

Hükümetlerin, uluslararası hukukun ve anlaşmaların gerektirdiği şekilde, insan haklarını koruyan yasal bir çerçeveyi oluşturmak ve uygulamakla yükümlü olduklarına inanıyoruz. Şirketlerin de sorumlulukları vardır. Kendi faaliyet alanlarımızda insan hakları üzerinde doğrudan bir kontrole sahibiz. Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, yerel toplulukları ve daha geniş anlamda toplumları kapsayan bütün etki alanlarımızda sorumlu bir şekilde davranmayı amaçlıyoruz.

İnsan Hakları Bildirimimizi (Human Rights Statement) okuyun.