Kamu politikaları ve hasta hakları savunuculuğu

Kamu sağlık politikalarının oluşumunu destekleme ve bu süreçte kendi görüşlerimizi iletme yönündeki çalışmalarımızla, önerilen yasal reformları, olası politika gelişmelerini, Hükümet yetkililerinin, STK’ların ve diğer kuruluşların kaygılarını takip ederiz. Amacımız bilimsel inovasyonu teşvik eden, işin gerekleriyle diğer paydaşların yararını dengeleyen programları desteklemektir. Aynı zamanda hastalar ve sağlık profesyonellerinin oluşturduğu gruplarla birlikte çalışarak bu gruplara mensup olanların seslerinin daha fazla duyulmasına yardımcı oluruz.

Siyasi paydaşlar ve hasta hakkı savunucusu gruplarla gerçekleştirdiğimiz etkileşimlerin uygun, etik ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini göstermeyi amaçlıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımızı netleştirmek için kamu politikalarını oluşturan gruplarla birlikte çalışma kriterlerimizi yayınlıyoruz.

Hasta hakları savunuculuğu

İlaçlar ve aşılar hem hastalar hem de toplum sağlığı açısından önemli yararlar sağlarlar. Bu yararları hayata geçirebilmek için ilaç ve aşılarımızın araştırılması, geliştirilmesi ve pazarlanması aşamalarında şirket dışı kurumlarla etkileşime geçmemiz gerekir. Böylece araştırmaları en etkin şekilde nasıl yürüteceğimiz, tedavilerde nasıl ilerleme sağlayacağımız ve hastaların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımız gibi konularda daha fazla bilgi sahibi olmak için hastaların, bilim insanlarının ve sağlık profesyonellerinin uzmanlıklarından yararlanma olanağı elde ederiz.

Bazı durumlarda bu etkileşim GSK’nın bir kuruluşa veya kişiye fon sağlaması şeklinde gelişebilir. Böyle ilişkilerin kaygı uyandırabileceğini bildiğimiz için yaptığımız ödemeler ve bunların nedenleri hakkında açık olmayı hedefleriz.