Taahhütlerimiz

Tanıtım uygulamalarımızda değeri teşvik edeceğiz

Tüm dünyadaki tanıtım uygulamalarımızda değere dayalı bir yaklaşımı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yaklaşımın merkezinde tüketicilerin ve hastaların yararı bulunuyor.

İlerleme: Yolumuzda devam ediyoruz
Hasta yararına verdiğimiz önceliği daha da güçlendirmek için küresel tanıtım uygulamalarımızda değişiklikler yaptık. Değerlere odaklanan yeni bir performans yönetim sistemini uygulamaya başladık.

Kapat

Hasta ve tüketicinin güvenliği konusunda çok titiz olacağız

İşimizin en önemli kısmını hasta ve tüketicilerin güvenliği oluşturmaya devam ediyor. Güvenliğe verdiğimiz büyük önem, klinik çalışmalarımızın tasarımını ve yürütülmesini, ürün kalite güvencemizi ve ürünlerimizin kullanımının izlenerek yan etkilerin raporlanması çalışmalarımızı şekillendiriyor.

İlerleme: Önemli mesafe kat ettik
Farmakovijilans faaliyet modelimizi güçlendirmek için bu konuya ayırdığımız kaynaklarımızı takviye ettik, ürün kalite ekiplerini genişlettik ve hasta güvenliği ile ilgili sağlam politikalarımızı ve yönetim çerçevesini koruduk.

Kapat

Hayvanlarla yapılan çalışmaları asgari düzeye çekeceğiz

Hayvanların kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç olup olmadığını titizlikle irdeliyor ve hayvan sağlığı üzerindeki etkimizi asgari düzeye çekmek için çalışıyoruz. Bu yönde alternatif çalışmalara yatırım yapıyor ve denek verilerini paylaşıyoruz.

İlerleme: Yolumuzda devam ediyoruz
Araştırmalarımızda kullanılan denek hayvan sayısını 2013 yılında % 10 azalttık.

Kapat

İnsan Haklarını teşvik edeceğiz

Faaliyetlerimizi ve tedarikçilerimizle ilişkilerimizi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Şirketler ile ilgili yönlendirici ilkeleri ekseninde sürdürüyoruz.

İlerleme: Yolumuzda devam ediyoruz
İnsan hakları açısından bir etki değerlendirmesi yaptık. 7 alanı ek analizler yapmak üzere önceliklendirdik ve insan hakları bildirimimizi buna göre güncelledik.

Kapat

Klinik araştırma verilerinde şeffaf olacağız

Klinik araştırma verilerimizde olabildiğimiz kadar şeffaf davranıyoruz. GSK ilaç ve aşıları için yürüttüğümüz klinik araştırmaların raporlarını (hasta düzeyinde veriye girmeden) yayınlıyoruz. Ayrıca bilimsel çalışmaların ilerlemesine yardımcı olmak için uygun durumlarda araştırmacıların hasta düzeyinde verilere erişimine olanak sağlıyoruz. Bu süreçte verilerine ulaşılan hastaların kimlik bilgileri kesinlikle açıklanmıyor.

İlerleme: Önemli mesafe kat ediyoruz
Araştırmacıların klinik araştırmalarımızın hasta düzeyindeki verilerine, hastanın kimlik bilgisi açıklanmadan, ulaşmayı talep edebildikleri online sistemi devreye soktuk. Klinik araştırma raporlarını yayınlayan ilk ilaç firması olduk. 

Kapat

Paydaşlarımızla etkileşimimiz etik çerçevede devam edecek

GSK’nın hasta hakları savunucusu gruplar ve siyasi paydaşlarıyla bütün etkileşimlerinin uygun, etik ve şeffaf bir biçimde gerçekleştiğini gösteriyoruz.

İlerleme: Yolumuzda devam ediyoruz
Birlikte çalıştığımız kamu politika gruplarının bizim değerlerimizle uyum içinde ve ilgili Standart Faaliyet Prosedürlerini kabul etmiş olmalarını güvence altına almak için yeni kriterleri uygulamaya koyduk.

Kapat