Çalışan Gönüllülüğü

Tüm dünyada insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyip yenilikçi ilaç ve tedaviler sunarak hastalar ve toplumlar için değer yaratırken, sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi de öncelikli görevlerimiz arasında kabul ediyoruz.

Bir yandan yenilikçi ilaçlara erişimin sürekli daha güçlenmesi için çalışırken, bir yandan da faaliyet gösterdiği ülkelerde toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmaya önem veriyoruz.

Turuncu Hareket Haftası

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Kurum içinde sosyal sorumluluk bilincinin artmasına yönelik çalışmalar yapan çalışanlarımızdan oluşan kulübümüz tamamen gönüllülük bilinci ile tüm GSK çalışanlarını dahil edebilecek projeler hazırlıyor. Yılda bir haftayı da Turuncu Hareket Haftası olarak lanse edip tüm çalışanları gönüllü etkinliklere katılmayı teşvik ediyorlar. Çalışanların bu aktivitelere katılımını onlara o gün izin vererek teşvik ediyoruz.