Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Tüm dünyada insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyerek yenilikçi ilaç ve tedaviler sunarak hastalar ve toplumlar için değer yaratırken, sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi de öncelikli görevlerimiz arasında kabul ediyoruz.

Bir yandan yenilikçi ilaçlara erişimin sürekli daha güçlenmesi için çalışırken, bir yandan da faaliyet gösterdiği ülkelerde toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmaya önem veriyoruz.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımını teşvik etmek, sosyal dayanışmanın verdiği mutluluğu onlara yaşatmak ve bu konudaki bilinci güçlendirmek kurum kültürümüzde her zaman çok önemli bir yer tutmuştur. Dünya çapında yürüttüğümüz Pulse, Orange United sosyal sorumluluk proje çalışmaları bu yaklaşımın güzel örnekleridir.

Sosyal sorumluluk çalışmalarımızın başka bir parçası olarak hasta derneklerinin faaliyetlerini destelemek üzere hasta paydaşımızın da ihtiyaçları doğrultusunda projeler üreterek topluma katkı sağlıyoruz.