Politika, Prosedür ve Standartlarımız

GSK'nın vaadi
Değerlerimizi aldığımız her kararın merkezine yerleştirmek

Hep birlikte, insanlara daha aktif olmaları, daha iyi hissetmeleri, daha uzun yaşamalarına yardım etme vizyonumuza odaklı, bilim liderliğinde global bir sağlık hizmetleri şirketi oluşturuyoruz.
Bu misyonu gerçekleştirirken, değerlerimizi aldığımız her kararın merkezine yerleştirme vaadimize ilişkin kendimizi ve birbirimizi sorumlu tutuyoruz.
Bahane olmadan. İstisna tanımadan.

– Birey odaklıyız. Hastalar ve tüketiciler için doğru olanı yaparız
– Sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve yeni ilaç ve aşılar bulmak için ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte çalışırız
– Çalışanlarımızın en iyiye ulaşmaları ve büyük başarılar elde etmelerine yardımcı olmak için onlara destek ve ilham kaynağı oluruz
– GSK dışındaki dünyaya kulak veririz ve sağlık hizmetlerini geliştiren eylemlerde bulunmak için bilimimizi ve gücümüzü kullanırız
– Dürüstlük ve şeffaflıkla hareket eden sorumlu bir şirket olarak bizden beklenen standartları karşılarız

150'den fazla ülkede 100.000'in üzerinde çalışana sahip bir topluluğuz. Tüm çalışanlarımızın değerlerimiz ve ortak beklentilerimizle güçlendiği ve bir araya geldiği bir kültür yaratmayı hedefleriz.

Davranış Kurallarımız GSK Ruhunu şekillendirir ve çok sayıda şirket politika ilkesini bir araya getirir.

Hasta Dernekleri Politikaları

Hasta dernekleri; hastalar, onlara bakım sağlayanlar, aile üyeleri ve / veya sağlık hizmeti veren profesyonellerin kurduğu, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Üyelerine durumlarıyla ilgili bilgi verir ve hastalıklarıyla birlikte yaşayabilmeleri için destek sağlarlar. Bu doğrultuda sağlık hizmeti sunanlarla, hükümetlerle, kamuoyuyla ve medya ile iletişime geçerek hastalara daha gelişmiş tedaviler ve hizmetler sunulmasını teşvik ederler. Aynı zamanda, hastaların ve onlara bakım sunanların yaşamlarını etkileyen konularda olumlu ilerlemeler sağlamak üzere kampanyalar yürütürler. Bazı hasta grupları belirli hastalıkların nedenleri ve bunların potansiyel tedavileri üzerine hayati öneme sahip araştırmalar da yürütürler.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Hasta dernekleri bizim için önemli paydaşlardır ve hasta odaklı bir şirket olma taahhüdümüz kapsamında onlarla sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmayı önceliklendiririz. Hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve yönetimi odak alanlarındaki çalışmalarını destekliyoruz. Hasta dernekleri olan işbirliklerimiz hastanın ihtiyaçlarını ve hastalıkları daha iyi anlamamıza yardım ederler; bu anlayış da Ar – Ge çalışmalarımızı yönlendirir. Birlikte çalışarak tanıdan tedaviye ve hastalık yönetimine kadar hastalığın her aşamasında hastaya sunulan desteği artırmayı hedefleriz.

 

Hasta Dernekleriyle Yaptığımız Bazı Projeler

Kocam Beni Düşünür

1-31 Ekim 2014 Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek istedik, Maltepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastahanesi ve Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınları Derneği kocası ile gelen ilk 50 kadına ücretsiz mamografi imkanı sunduk. Meme kanserinde eşlerin de öneminin vurgulandığı aktivitede sürecin eşler ile beraber ilerlediğine dikkat çekmek istedik. Katılımcıların meme kanseri hakkında doğru bildikleri yanlışların konuşulmasının yanı sıra meme kanseri hakkında bilinçlendirme çalışmaları da yaptık.

Bipolar Hasta Toplantısı

30 Mart Dünya Bipolar Günü’nde bipolar hastaları, yakınları ve konuya ilgi duyan kişileri bir araya getiren bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. GSK toplantının organizasyonu için koşulsuz olarak destekledi. Toplantıda hasta ve hasta yakınlarının katıldığı bir panel organize edildi ve hastalar kendi hasta yolculuklarını anlattı ve sorular katılan uzman psikiyatrlar tarafından yanıtlandı.

İşbirliği Yaptığımız Bazı Dernekler:

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)