Etik standartlar

Kültürümüz, çalışanlarımızı etik bir şekilde davranmaya, doğru olanı yapmaya ve sahip oldukları tüm endişelere karşı harekete geçmeye yönlendirir. Tüm çalışanlarımızın buna uymasının önemli olduğu gibi, tedarikçilerimizden de aynısını bekliyoruz.

Çalışmalarını yürüten beş laboratuvar çalışanı

GSK çalışanlarının doğru olanı yapmasına destek oluyoruz

Gülümseyen iki insan

Şirketimizin çalışanlardan beklentilerini detaylandıran "GSK'da Çalışmak" eğitim programımızı GSK'da çalışan herkesin tamamlaması gerekir. Çalışanlarımız buna ilave olarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele (ABAC) eğitimi de alır. Bu eğitim, özellikle de üçüncü parti ilişkilerinde olası ABAC risklerinin belirlenmesine, azaltılmasına, çıkar çatışmalarının tanınmasına, raporlanmasına ve yönetilmesine yardımcı olur. Çalışanlarımız ayrıca her türlü tacize sıfır tolerans yaklaşımımızın ana hatlarını çizen, mevcut destek ve tavsiyeler konusunda rehberlik eden zorunlu yıllık Davranış Kuralları Eğitimini tamamlar.

GSK içinde veya dışında çalışan herkes, hiçbir misilleme korkusu olmadan dürüstlük hatlarımız aracılığıyla endişelerini dile getirebilir veya bağımsız bir üçüncü tarafla görüşebilir. Tüm endişeleri çok ciddiyetle ele alıyoruz ve resmi olarak araştırmamız gerekip gerekmediğini tespit etmek için her raporu gözden geçiriyoruz. Araştırmalarımız, bir çalışanın politikalarımızı ihlal ettiğini gösterirse, buna göre işlem yaparız.

Etik standartlarımızla ilgili daha fazla bilgi