Sağlık mesleği mensupları ile etkileşim

Sağlık mesleği mensupları ile klinik çalışmalarda iş birliği, ilaç ve aşılarımız ile ilgili kaliteli ve doğru bilgilerin sağlanması gibi birçok konuda birlikte çalışıyoruz. Kurduğumuz tüm iletişimlerimizde ve etkileşimlerimizde her zaman hasta faydasına öncelik vererek, şeffaflıkla ve dürüstlükle faaliyet göstermeyi hedefliyoruz.

Genç bir laboratuvar çalışanı

Küresel konuşmacı programları 

Hastaların yeni tıbbi yeniliklerden faydalanabilmesi için sağlık mesleği mensuplarının mevcut olan en güncel verilere ve ürünlerin klinik kullanım bilgilerine erişmesi ve bunları anlaması gerekir.

Sağlık profesyonellerinden yeni veriler ve klinik deneyimler hakkında alınan geri bildirimler, ilaçlarımızla doğrudan deneyimi olan küresel uzman pratisyenlerle bire bir programlar aracılığıyla bu bilgileri edinmenin tercih edildiğini göstermektedir.

Sağlık profesyonellerinin ürünlerimizle ilgili yeni verileri paylaşmalarına ve klinik kullanımlarını anlamalarına yardımcı olmak için bazı durumlarda tanıtıma yönelik global platformlarda GSK’nın yeni ürünleri, ilgili hastalıklar ve klinik uygulamalar ile ilgili konuşmalar yapan sağlık uzmanlarına adil piyasa değerinde ödeme yapabiliyoruz.

Bu politika, belirli ülkelerdeki belirli ürünlerle sınırlıdır ve uygun ödemeyi ve dışarıdan konuşmacıların alımını takip etmeye yönelik önlemler, kontroller ve eğitimler uygulanmaktadır. 

Yasal olarak izin verildiği durumlarda, her yıl sağlık uzmanlarına eğitim toplantılarına katılmaları ve etkinliklerde konuşma veya danışma kurullarına katılma gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan bireysel düzeydeki ödemeleri bildiriyoruz. Bu bilgilerin bireysel düzeyde paylaşımının yasal olarak izin verilmediği durumlarda, toplu ödemeleri raporlamaya devam edeceğiz. 

Klinik deneylerle ve araştırmalarda iş birliği 

Sağlık mesleği mensupları klinik araştırmalar için potansiyel gönüllüleri belirlememize, araştırma ilacını veya aşısını hastalara uygulamamıza ve sonuçları takip etmemize yardımcı olur. 

Klinik araştırmalarda birlikte çalıştığımız tüm sağlık profesyonellerinin sözleşmeleri vardır ve bu klinik araştırmalardaki çalışmaları için ödeme alırlar. Bu ödeme, harcadıkları zamanın yanı sıra hastanın uygunluğu ve tedavinin etkililiği ile ilgili olarak yapmaları gerekebilecek araştırmaların maliyetini de kapsamaktadır.