Sorumluluklarımız

GSK'da sorumluluklarımızın bilincinde iş yapıyoruz. 

Ticari başarı ve sorumlu bir şekilde çalışmak, dünyanın her yerindeki hastalar, tüketiciler ve hissedarlarımız için sürdürülebilir geri dönüşler üretmeyi ve insanların daha fazla yapmasını, daha iyi hissetmesini ve daha uzun yaşamasını sağlayarak, insan hayatının kalitesini arttırma amacımızı yerine getirmeyi içeriyor.

Eylül 2018'de, global sağlığı iyileştirmede mümkün olan en uzun vadeli etkiyi sağlamak için üç odak alanda yeni bir taahhütler seti açıkladık.

Amacımız insanların daha fazlasını yapmalarına, daha iyi hissetmelerine ve daha uzun yaşamalarına yardımcı olmak.

 

Bilim ve teknolojimizi sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanarak

Tıbbi İnovasyonlar

Sağlık çözümlerini geliştirmek için özelleştirilmiş, kaliteli ve ihtiyaç duyulan ilaç, aşı ve tüketici sağlığı ürünlerini geliştirmek.

Global Sağlık

Gelişmekte olan ülkelerdeki çocukları ve gençleri etkileyen bulaşıcı hastalıklar için HIV, Sıtma ve Tüberküloza odaklanan global sağlık etkimizi Ar-Ge gücü ile artırmak.

Sağlık Güvenliği

Dünyanın pandemik potansiyeli olan hastalık salgınlarına karşı daha iyi hazırlanmasına ve antimikrobiyal direncin üstesinden gelmesine yardımcı olmak.

 

Ürünlerimizi uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirerek

Fiyatlandırma

Ürünlerimizi, işimiz için sürdürülebilir bir fiyatlandırma politikası ile kullanıma sunarak her yıl milyonlarca insanın sağlığının iyileşmesine katkıda bulunmak.

Ürüne Erişim

2025 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerdeki 800 milyon insana ürünlerimizle ulaşmak için erişim stratejilerini kullanmak.

Sağlık Hizmeti Erişimi

2025 yılına kadar 12 milyon insanın hastalık önleme, farkındalık ve sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek için ortaklıklar yapmak.

 

Modern bir işveren olarak

Bağlılık

Çalışan bağlılığını güçlendirmek ve bunu sürdürmek.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

2022 yılına kadar üst düzey rollerin %37'sinden fazlasının kadınlarca temsil edilmesini ve global LGBT + endekslerinde ilerlememizi hızlandırmak.

Sağlık, iyi olma hali ve gelişim

Çalışan sağlığını, refahını ve kişisel gelişimini destekleme konusunda lider bir şirket olmak.

 

Sorumlu bir işletme olmak

Güvenilir Tedarik

Ürünlerimiz, hastalar ve tüketiciler için kalite, güvenlik ve güvenilir tedarik sağlamak. Daha fazla bilgi için tıklayın.

Etik ve Değerler

Her konuya hızlı ve şeffaf bir şekilde cevap verilebilen etik, değer odaklı bir kültür ile çalışmak. Daha fazla bilgi için tıklayın.

Veri ve Etkileşim

Verileri sorumlu ve şeffaf bir şekilde kullanmak, hastalarla ve bilimsel etkileşimi geliştirmek. Daha fazla bilgi için tıklayın.

Çevre 

Çevresel etkimizi 2030 yılına kadar dörtte bir oranında azaltmak. Daha fazla bilgi için tıklayın.

 

 

Referans: 

https://www.gsk.com/en-gb/responsibility/