Skip to Content Skip to Search
Pauline Williams, Global Health Ar-Ge Başkanı, GSK
Pauline Williams

Global Health Ar-Ge Başkanı, GSK

Sorumluluklarımız

İşimizi sorumlulukla yapıyoruz

Güven; insanların daha aktif, daha sağlıklı ve daha uzun yaşamlar sürmesine destek olma amacımıza ulaşmanın temelini oluşturur. Güveni sürdürmek ise, işimizi sorumlu bir şekilde yapmamıza bağlıdır. Güven önceliğimizi desteklemek adına üç ana başlık altında 13 uzun vadeli taahhüdümüz bulunmaktadır.

Amacımız; insanların daha aktif, daha sağlıklı ve daha uzun yaşamlar sürmesine destek olmak

Bilim ve teknolojimizi

sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanarak

Ürünlerimizi

erişilebilir hale getirerek

Modern bir işveren

olarak

Sorumlu bir şirket

olarak

Global Performansımız

Taahhütlerimiz bağlamında gösterdiğimiz ilerlemelerin bir özetine buradan (PDF-1.2MB) erişebilirsiniz, ayrıntılar için global Yıllık Raporumuzu inceleyebilirsiniz.

Sürdürülebilir Kalkınma

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 itibarıyla yoksulluğu, açlığı, eşitsizliği sonlandırmaya ve yeryüzünün doğal kaynaklarını korumaya yönelik bir vizyon belirlemiştir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için özel sektörün, hükümetlerin ve sivil toplumun yenilikçi yöntemlerle üstlerine düşeni yapmaları ve iş birliği gereklidir.

Bilimin öncülüğünde hareket eden global bir sağlık şirketi olarak, en büyük katkıyı 3. hedef olan “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” kapsamında gerçekleştirebiliriz. İşimizin ölçeği ve yapısı, günlük çalışmalarımız aracılığıyla 3. hedefle sınırlı kalmayıp Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin birçoğuna katkı sağlayacağımızı gösterir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine nasıl katkı sağladığımızla ilgili detaylı bilgi için global web sitemizde yayında olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katkımız dokümanını (PDF-200KB) inceleyebilirsiniz.

Yönetim Yapımız

Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk faaliyetleri, üst yönetim düzeyindeki global Kurumsal Sorumluluk Kurulu tarafından denetlemektedir. Bu kurul, yılda dört kez toplanarak üst düzey rehberlik sağlamakta ve taahhütlerimiz doğrultusundaki performansımızı değerlendirmektedir.

Finansal risk taşımayan tüm konuların risk yönetimi global Denetim ve Risk Kurulu tarafından kontrol edilir. Denetim ve Güvence ekibi, Yönetim Kuruluna ve üst yönetime riskin işimiz kapsamında mutabık kalınmış Güvence Planı ile tutarlı olarak nasıl yönetildiğine dair bağımsız bir görüş sunarak bu kurulu destekler.

Raj, İngiltere
Raj, İngiltere

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

Kapsayıcılık ve çeşitliliğe yürekten inanıyoruz. Çalışanlarımızın farklı bilgi, yetenek, deneyim ve yaşam tarzlarını kucaklayan bu yaklaşım bizim için hem doğru çalışma şeklini oluşturuyor hem de imza attığımız başarıların temelinde yatıyor. Aynı zamanda paydaşlarımızın farklı gereksinimlerine yanıt verebilme gücümüzü de artırıyor.

Çeşitliliğin ve bireyselliğin benimsendiği, aidiyet duygusunun derinden hissedildiği ve herkesin işe en iyi ve en özgün özelliklerini taşıdığı, adil ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturulmasında GSK’daki herkesin katkıda bulunmasını bekleriz.

Global kapsayıcılık ve çeşitlilik taahhütlerimiz hakkında daha fazla bilgi için global web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Çevre

2020 yılının Kasım ayında yeni çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizi duyurduk; 2030 itibarıyla, iklim üzerindeki net etkimizin sıfır olmasını ve doğa üzerindeki net etkimizin pozitif olmasını hedefliyoruz. Global çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi için global web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.