Sorumluluklarımız

GSK'da sorumluluklarımızın bilincinde iş yapıyoruz. Görevimiz, insanların daha fazla yapmasını, daha iyi hissetmesini ve daha uzun yaşamasını sağlayarak, insan hayatının kalitesini arttırmaktır.

Bu görevimizi başarmak için, iş modelimizi uygulayıp, inovasyon ve değerlerimiz ışığında, istikrarlı performans göstermemizi sağlayan stratejimizi takip ediyoruz.

Yıllık raporumuzda; finansal performansımızın yanı sıra, iş yapış şeklimiz hakkında anahtar bilgileri de raporluyoruz.