Skip to Content Skip to Search
Elinde kitap olan ve gülümseyen bir kadın
Polina

İngiltere

GSK'da Çalışmak

GSK Türkiye olarak eğitim ve gelişim fırsatlarını önceliklendiriyoruz. Çalışanlarımızın potansiyellerinin farkına varması, kişisel kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve en iyi performansı gösterebilmeleri için onlara olanak sağlıyoruz.

Biz kimiz?

Hayatın ‘her anında iyilik, sağlık’ için çalışmaya ‘Ben Varım’ diyen çalışanlarımızın iyiliğini, sağlığını ve sürekli gelişimini teşvik ediyoruz. Başarılı bir kariyer yolculuğu için çalışanlarımızın kişisel önceliklerine uygun ve performanslarını en iyi şekilde yönetebilecekleri bir çalışma modeli sunuyoruz. Çalışanlarımızın potansiyelini gerçekleştirmesini ve harika işlere imza atmalarını istiyoruz; bu yüzden gelişimi her zaman destekliyoruz.

Modern işveren kimliğimiz ile, çalışanlarımızın kendilerini oldukları gibi ifade edebildikleri bir kültür yaratmaya, işlerini yaparken kendilerini iyi hissedecekleri bir çalışma ortamı sunmaya ve kariyerlerinde daima gelişmelerini destekleyerek yarına hazır olabilmelerine odaklanıyoruz. Bu kültürü yaratırken çalışanlarımızın geri bildirimlerini alarak ve yenilikleri birlikte hayata geçiriyoruz.

Olduğum gibiyim

Farklı deneyimleri, bilgileri ve fikirleri paylaştıkça hayata değer katabildiğimize inanıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 600 çalışanımızın ‘olduğum gibiyim’ diyebildiği bir çalışma ortamı ve kültürünü hayata geçirerek inanılmaz bir etki yaratıyoruz.

İyi hissediyorum

GSK Türkiye olarak en önemli önceliğimiz; çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını, refahını ve güvende hissetmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda iş ve özel yaşam dengemizi gözeten ve çalışanlarımızın hayatına dokunan modern ve çalışan dostu uygulamalarımızla GSK’da herkesin “iyi hissediyorum” diyebilmesi için çalışıyoruz.

Yarına hazırım

Hızla değişen dünyaya uyum sağlamak için öğrenme ve gelişim fırsatlarını değerlendiriyoruz. Birey olarak geliştiğimizde, organizasyon olarak da geliştiğimize inanıyoruz.

Kariyer gelişimi bizim için mevcut rolünde gelişmek kadar, farklı sorumluluklar alarak benzersiz deneyimler kazanmayı da içeriyor. Çalışanlarımıza deneyim ve yetenek fırsatları sunarak kariyerleri boyunca hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerini zenginleştirmeye teşvik ediyoruz.