GSK, İlaca Erişim Endeksi’nde Üst Üste 7. Kez Lider!

GSK, 2008 yılından bu yana her iki yılda bir açıklanan İlaca Erişim Endeksi’nde (Access to Medicine Index) 2021 yılında da liderliğini korudu. Bu alanda üst üste 7. kez lider olan GSK, şirketin stratejisine paralel olarak ilaçlarını düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanlar için daha erişilebilir hale getirmeye çalışıyor.

Dünyanın önde gelen 20 ilaç firmasının faaliyetlerini, ilaca kolay erişim açısından değerlendiren ve bağımsız olarak hazırlanan İlaca Erişim Endeksi’nde GSK yine liderliğini korudu. 300 yılı aşkın süredir ilaç, aşı ve tüketici sağlığı alanlarında sağlık çözümleri sunan GSK, ilaçlarını düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanlar için daha erişilebilir hale getirmeye çalışan küresel ilaç firmaları listesinde ilk günden bu yana en üst sırada yer alıyor. Şirket, hasta odaklılık değerinin ışığında, küresel sağlık önceliklerine yönelik bilimsel yenilikleri uygulayacak nitelikte AR-GE sistemi kurmasıyla öne çıkıyor.

İlaca Erişim Endeksi raporunda sıtma ve HIV gibi küresel önceliğe sahip hastalıkların tedavisi için Ar-Ge çalışmalarına en geniş pay ayıran şirket olarak değerlendirilen GSK, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, özellikle çocuklara ve genç nüfusa yönelik enfeksiyon hastalıklarında tedavi çözümlerine erişimi artırma çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

İlaca Erişim Endeksi’nde bir kez daha lider olmanın gurur verici olduğunu söyleyen GSK CEO’su Emma Walmsley, “Bu önemli araştırma, GSK bünyesindeki laboratuvarda ve üretim merkezlerinde çalışan arkadaşlarımızın dünya genelinde insanlara ilaç ve aşı temin etmek için gösterdikleri olağanüstü çabayı yansıtıyor. COVID-19 salgını bizlere ilaca ve aşıya erişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Gelecekte de küresel sağlık adına, özellikle HIV, tüberküloz, sıtma gibi hastalıklara, salgınlar ve antimikrobiyal direnç için yeni ilaçlara ve aşılara yönelik Ar-GE çalışmalarımıza devam edeceğiz ve bunlara erişimi iyileştirme konusundaki kararlılığımızı koruyacağız.’’ dedi.

 

İlaca Erişim İndeksi Hakkında:

2021 İlaca Erişim Endeksi dünyanın en büyük 20 ilaç şirketinin, ilaca erişimi iyileştirmek için attıkları adımlara dayalı olarak yapılan bağımsız sıralamadır. İlaca Erişim İndeksi, 106 düşük ve orta gelirli ülkede 82 hastalık, rahatsızlık ve patojenle bağlantılı eylemlerini değerlendirir. İndeks, birlikte 17 trilyon USD’den fazla varlıkları yöneten 100 kurumsal yatırımcı tarafından desteklenmektedir.

İlaca Erişim İndeksi, geniş kapsamlı bir çoklu-paydaş diyaloğu ile doğrulandığı üzere, ilaç şirketlerinin ilaca erişimin iyileştirilmesindeki temel rolünü ortaya koyan 33 gösterge içermektedir. Bu İndeks Hollanda merkezli kar amaçsız bir kuruluş olan İlaca Erişim Vakfı tarafından bağımsız olarak geliştirilmiş ve yayınlanmıştır.

 

Bilgi için:

Communication Partner, Banu Çağlı, banu.cagli@cpartner.com.tr  0 539 502 59 29

 

NP-TR-NA-PRSR-210010