Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık

Olağanüstü yeteneklere sahip ve kapsayıcı bir şirket olmak, dünyanın her yerinde ilaçlarımıza ve aşılarımıza güvenen hastalara daha iyi sağlık sonuçları yaratmamız için fırsatlar sunuyor.

Nasıl daha çeşitli ve kapsayıcı bir kurum haline geliyoruz?

Hem klinik denemelerimiz hem de birlikte çalışmayı seçtiğimiz üçüncü parti şirketler
aracılığıyla çalışma şeklimizde daha kapsayıcı bir şirket olmak için çok çalışıyoruz.

Çalışanlarımız, çalışma şeklimiz ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlar için kapsayıcılık ve çeşitlilik yaklaşımımızı sürekli olarak geliştiriyoruz.
Emma Walmsley

Emma Walmsley, CEO

GSK içinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık

GSK'nın herkesin aidiyet hissedebileceği ve gelişebileceği bir iş yeri olmasını istiyoruz. Her düzeyde çeşitliliğe sahip bir organizasyon olmak, bize güvenen hastalara daha iyi sağlık sonuçları yaratmamız için daha fazla fırsat sunuyor.

Etnik köken taahhütlerimiz:

ABD'de: 2025'in sonuna kadar üst düzey liderlik rollerimizde etnik olarak çeşitliliğe sahip en az %30 lider.

Birleşik Krallık'ta: 2025'in sonuna kadar üst düzey liderlik rollerimizde etnik olarak çeşitliliğe sahip en az %18 lider.

 

Birbirimizin farklılıklarını ve kimliklerini kucakladığımız bir empati ve kabul kültürünü teşvik etmeye çalışıyoruz ve en iyi uygulamayı sağlamak için küresel LGBT+ endekslerinde tanınmayı hedefliyoruz. Bu konuda aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi grupla çalışıyoruz:

 • Stonewall
 • Proud Science Alliance
 • Open for Business

Organizasyonumuzun her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyoruz. Küresel Toplumsal Cinsiyet Konseyimizin ve Kadın Liderlik Girişimi (WLI) çalışan kaynak grubumuzun desteğiyle, 2025 yılına kadar üst düzey rollerde en az %45 kadın temsili hedefimize doğru büyük ilerleme kaydediyoruz. 2021 yılı sonunda, liderlik çeşitliliğimizde güçlü bir büyüme kaydettiğimizi ve hedeflerimize ulaşma yolunda ilerlediğimizi açıkladık. Üst düzey rollerin %40'ı kadınlar tarafından üstlenildi (2020'de bu oran %38'idi); bununla birlikte şirketimizdeki yönetici rollerinin %50'sinin kadınlara ait olmasından gurur duyuyoruz. 

GSK, engelli bireyler için kapsayıcı olmayı taahhüt eder. Global Engellilik Konseyimizin ve çalışan kaynak grubumuz Engellilik Güven Ağı'nın desteğiyle, tüm çalışanlarımızın başarılı olabileceği kapsayıcı bir iş yeri oluşturmak için çok çalışıyoruz. 

 • Erişilebilir bir iş yeri olmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz ve ödüllü Workplace Adjustment Servisimiz şu anda küresel çapta çalışanlarımızın %50'sinden fazlası için kullanılabilir durumda. 
 • 2020 yılından bu yana GSK, kapsayıcılıkta engelliliğe liderlik gündemine yerleştirmeyi taahhüt eden 500 küresel şirketten oluşan Valuable 500’ün bir üyesidir. Engelli güven planımız ile bu taahhüdümüzü yerine getiriyoruz. 
 • Uzun vadeli, ölçülebilir, stratejik engellilik güveni planımızın bir parçası olarak çalışanlarımızı engellilik güveni konusunda eğitiyoruz. 

Ülke bazında incelemeler gerçekleştirerek tüm pazarlarda ücret eşitliğini sağlamak için açık yönlendirmeler, uygulamalar ve destek sağlıyoruz. 

Eylem yoluyla liderlik etmek

Hastalar için tutkuluyuz: klinik çalışmalarımızda çeşitlilik

Hastalıklar ve ilaçlar insanları ırklarına, etnik kökenlerine, cinsiyetlerine veya yaşlarına bağlı olarak farklı şekilde etkileyebilir, bu nedenle yeni aşılar ve ilaçlarla ilgili anlayışımızı geliştirmek için klinik çalışmalarımızda dünyadaki hastalık popülasyonunu temsil etmemiz önemlidir. 

2022'de faz 3 denemelerimizin en az %75'inin tasarımına bir demografi planı dahil edilmesi için hedefler belirledik.

Klinik çalışmalarımızda çeşitlilik

Çeşitlilik içeren toplulukları desteklemek

Küresel sağlık ortaklıklarımız, yerel toplumsal yatırımlarımızı, insani acil durumlara karşı girişimlerimiz ve yeterince temsil edilmeyen gruplara yönelik STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - Fen, Teknoloji, MühendisIik ve Matematik) eğitim programlarımız aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki toplulukları destekliyoruz.

Çeşitli tedarikçilerle çalışmak

Tedarikçi çeşitliliği programımız aracılığıyla kadınlar, etnik azınlıklar, LGBT+ topluluğu, engelli bireyler ve gaziler de dahil olmak üzere, yeterince temsil edilmeyen gruplara fırsatlar sunmaya çalışıyoruz.

Bu ortaklıklar aynı zamanda topluma daha geniş ekonomik destek de sağlayabilir. Bu nedenle, çeşitliliğe sahip tedarikçilerle ne kadar harcama yaptığımızı ölçmenin yanı sıra, GSK ve ortak tedarikçilerimizin hepimizin yaşadığı ve çalıştığı toplumlara getireceği olumlu ekonomik faydaya da bütüncül olarak bakıyoruz.

Bu nedenle, tüm pazarlarda çeşitli işletmeleri satın alma süreçlerimizde yer almaya teşvik etmeye kararlıyız. Önde gelen çeşitli tedarikçi savunuculuk kuruluşlarıyla forumlarında konuşarak, yönetim kurullarına katılarak ve uygun konferanslara sponsorluk yaparak etkileşime geçeriz.

Çeşitli tedarikçiler

GSK, herkesin kendisi olabildiği, çeşitliliğin benimsendiği ve kutlandığı bir şirket. Her birimiz, saygı ve kapsayıcılığın şirket kültürümüzün tam kalbinde yer almasını sağlamakla sorumluyuz.
Emma Walmsley

Emma Walmsley, CEO, GSK

Değişime yön veren çalışanlar

Çalışan Kaynak Gruplarımız (ERG'ler) herkesin öğrenmeye, katkıda bulunmaya ve bağlantıda hissetmeye açık olduğu etkinlikler, atölye çalışmaları ve inisyatifler yürütmektedir. Gönüllü liderler, fikirlerini, önceliklerini ve bakış açılarını paylaşmak için Global Çeşitlilik Konseylerimiz ve GSK Liderlik Ekibi üyeleriyle düzenli olarak bir araya gelir. 

Gülümseyen iki insan

Çalışan kaynak gruplarımızdan bazıları:

Çalışan kaynak gruplarımızdan bazıları:

 • Women's Leadership Initiative (WLI)
 • Spectrum (LGBT+)
 • Disability Confidence Network (DCN)

Gülümseyen bir laboratuvar çalışanı

Irk ve etnik kökene özel Çalışan Kaynak Gruplarımız:

Irk ve etnik kökene özel Çalışan Kaynak Gruplarımız:

 • EMBRACE 
 • Mosaic
 • Asia EMBRACE 
 • Crece

Gülümseyen bir çalışan

GSK'nın Global Çeşitlilik Konseyleri

GSK'nın Global Çeşitlilik Konseyleri

Global Etnik, Toplumsal Cinsiyet, LGBT+ ve Engellilik Konseylerimizin harika çalışmalarını destekleniyoruz. Bu konseyler GSK Liderlik Ekibi üyelerinin başkanlığında, şirket genelinden üst düzey liderlerin ve Çalışan Kaynak Gruplarımızın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşir.