Dünyamız

Gelecekte de hastalara ve tüketicilere yüksek kaliteli ürünler sunmaya devam edebilmemiz için, bu ürünleri üretirken bugün ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynakları korumalıyız.

Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin yaşam döngüleri boyunca çevre üzerinde yaptıkları etkileri azaltmaya ve etkin bir şekilde yönetmeye kararlıyız.

Ham maddelerin elde edilmesinden laboratuar ve fabrikalarımızın etkilerine ve ürünlerimizin hastalar ve tüketiciler tarafından kullanılarak atılmasına kadar uzanan bir süreçte, değer zincirimizin her aşamasında karbon emisyonunu, su tüketimini ve atık miktarını azaltmak için kendimize iddialı hedefler koyduk.