Skip to Content Skip to Search
Disala Fernando, İngiltere
Disala Fernando

İngiltere

Sağlık Mesleği Mensupları

Sağlık mesleği mensupları (SMM'ler) ile ilişkiler

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak, klinik çalışmalarda iş birliği, ilaç ve aşılarımız ile ilgili kaliteli ve doğru bilgilerin sağlanması gibi birçok konuda sağlık mesleği mensupları ile birlikte çalışıyoruz. SMM’ler ile kurduğumuz tüm iletişimlerimizde ve etkileşimlerimizde her zaman hasta faydasına öncelik vererek, şeffaflıkla ve dürüstlükle faaliyet göstermeyi hedefliyoruz.

SMM’ler ile etkileşim

Yıllardır bir doktorla veya hemşireyle her görüşmemizde, hasta faydasının her şeyden öncelikli olduğunu göstermeye gayret ediyoruz. Sağlık çalışanlarının ilaçlarımız ile ilgili bilgilere ve güncel verilere erişimini sağlarken iletişimlerimizi açık bir şekilde ve herhangi bir çıkar çatışması algısı olmaksızın gerçekleştirmekteyiz. Uzmanlarla kurulan şeffaf ve bilimsel diyaloğun; yeni ilaçlar geliştirmek, klinik uygulamaları iyileştirmek ve hastalara bakım sağlamak için çalışan herkesi ilgilendirdiğine inanıyoruz. Tüm bunlar, SMM’ler ile etkileşim politikamızın temellerini oluşturmaktadır ve bu konuda taahhütlerimizi eksiksiz şekilde yerine getirmekteyiz.

GSK’nın global politikası ile ilgili daha fazla bilgi için global SMM’ler ile Etkileşim Kurallarımız (PDF-219KB) dokümanını inceleyebilirsiniz.

Klinik çalışmalarda ve araştırmalarda iş birliği

SMM’ler klinik çalışmalarda gönüllülerin belirlenmesi, araştırma ilaçlarının veya aşılarının hastalara uygulanması ve sonuçların takip edilmesi gibi süreçlere yardımcı olmaktadır. Bu özgün medikal görüş ve bilgi birikimi, yeni tedavilerin geliştirilmesinde son derece önemlidir.

SMM’ler ile tüm çalışmalarımızın yönetimi bağlamında katı politikalarımız bulunmaktadır. Bunlara göre,

  • Klinik çalışmalara katılacak tüm araştırmacılar yalnızca iyi kalitede klinik çalışma yürütmedeki yetkinliklerine göre seçilir
  • Bu kişilerin klinik çalışma araştırmacısı olarak dahiliyetine karar verilirken GSK ürünlerini kullanıyor olup olmamaları dikkate alınmamaktadır
  • Bu araştırmacıların alacakları, bir hastanın klinik bir çalışmaya kaydedilmesi veya çalışmada tutulup tutmayacağı gibi kararları etkilemek için hiçbir ödeme yapılmaz
  • GSK araştırma projelerinde yer alan sağlık çalışanlarına hediye verilmesine izin verilmez
  • SMM’lere yapılan tüm ödemeler sözleşmelerle hüküm altına alınmalıdır
  • Ödeme yapılan her türlü iş ve sağlanan hizmetler adil piyasa değerini yansıtmalıdır.

Ayrıca, klinik çalışma yürütülmesi için sağlık çalışanlarına ve bağlı oldukları kurumlara yapılan ödemeler konusunda toplumu bilgilendirme konusunda da taahhüdümüz bulunmaktadır.