Skip to Content Skip to Search

Sorumlu Operasyon – Etik ve Değerler

Etik ve Değerler

GSK’da etik davranış önceliğiyle ve işimizi dürüstçe yapma kararlılığıyla hareket ederiz. İlaçlarımızın ve aşılarımızın tanıtımı ve paydaşlarımızla çalışma şeklimiz dahil olmak üzere, tüm operasyonlarımızı kapsayan güçlü politikalarımız ve uyum süreçlerimiz bulunmaktadır.

Uyum programlarımız kapsamında, farklı ülkelerdeki tüm iş birimlerimizde aynı standartlar uygulanmaktadır. Bunlar, tüm çalışanlarımızın Değerlerimizi ve Davranışlarımızı nasıl uygulaması gerektiğini özetleyen global Davranış Kurallarımızı (PDF-3.4MB) ve satış ve pazarlamada yer alan tüm çalışanlarımızla birlikte, GSK adına çalışan üçüncü partiler için geçerli olan global Promosyon ve Bilimsel Bağlılık Uygulama Kurallarını (PDF-219KB) içermektedir.

Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin değerlerimize uyum sağlamasını bekleriz. Gerçekleştirdiğimiz zorunlu yıllık eğitimler, çalışanlarımızın GSK Davranış Kurallarını öğrenmesini sağlar. Çalışanlarımızın performansını yalnızca ne yaptıklarıyla değil, bunu değerlerimiz doğrultusunda nasıl yaptıklarıyla da ölçeriz.

Catrina, GSK Çin
Catrina, GSK Çin

Tüm GSK çalışanları, dilerlerse anonim olarak ulaşıp, şüpheli, yanlış davranış olgularını ve kural ihlallerini bildirebilecekleri mekanizmalara erişim hakkına sahiptir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Rüşvet ve yolsuzluğun hiçbir türüne tolerans göstermeyiz. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele programımız kapsamında risk değerlendirmeleriyle birlikte, yüksek riskli alanlarda çalışan kişiler için standart ve ek eğitimler mevcuttur. Etik davranış yaklaşımımız ve performansımız hakkında daha ayrıntılı bilgi için global Yıllık Raporumuzu inceleyebilirsiniz.

Bakım mühendisleri, Ware İngiltere
Bakım mühendisleri, Ware İngiltere

Üçüncü Partilerle Çalışma

Tedarikçilerden beklediğimiz standartlar global Üçüncü Partilerle Çalışma Politikamız kapsamında Prensipler olarak belirtilmiştir. Birlikte çalıştığımız tüm üçüncü partiler rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve çalışan hakları standartlarımızı sağlamalıdır ve ilgili durumlarda, kalite, çevre, sağlık ve güvenlilik standartlarımıza uyum göstermeleri beklenir.

Tedarik zincirinde risk yönetimimizi güçlendirmek için kapsamlı bir üçüncü parti gözetim programı uygulamaktayız. Bu uygulamaları, birlikte çalışacağımız tüm üçüncü partilerin belirlenen ilkeler doğrultusunda risk değerlendirilmesine tabi tutulmaları ve gerektiğinde sözleşmelerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçiriyoruz. Geniş bir tedarikçi tabanımız olduğundan, ilgili iş standartlarıyla uyum konusunda en yüksek riske sahip tedarikçilerin, standartlarımız konusundaki beklentilerimizle uyumlu olmalarına yönelik çalışmalara odaklanıyoruz. Daha fazla bilgi için global Yıllık Raporumuzu ve Modern Kölelik Yasası Beyanımızı (PDF-196KB) inceleyebilirsiniz.

Tedarik zinciri ekibimiz, üretimimizi destekleyen tedarikçilerin performansını özellikle kalite, etik, çevre, sağlık ve güvenlilik yönetim sistemleri açısından yönetmekte ve düzenli olarak değerlendirmektedir. Denetimlerin tamamlanmasıyla gelişim alanlarını belirliyoruz, tedarikçilerle birlikte çalışarak gelişim planları oluşturuyoruz ve bu planların mutabık kalınan zaman dilimi içinde uygulanması için kontroller yapıyoruz. Önemli bir kaygının ortaya çıkması halinde, mevcut bir tedarikçiyle çalışmalarımızı askıya almamız veya sonlandırmamız söz konusu olabilirken, yeni bir potansiyel tedarikçi ile çalışmama kararı alabiliyoruz. 

Bob Lea, Ware, İngiltere
Bob Lea, Ware, İngiltere

SMM’ler ile Etkileşimlerimiz

Uzmanlarla kurulan şeffaf ve bilimsel diyaloğun ve etkileşimin, yeni ilaçlar geliştirmek, klinik uygulamaları iyileştirmek ve hastalara bakım sağlamak amacıyla çalışan herkesi ilgilendirdiğine inanıyoruz. SMM’ler ile etkileşim politikamız bu temele dayanmaktadır ve bu kapsamda taahhütlerimize tamamen bağlıyız.

Sağlık mesleği mensupları ile etkileşimlerimiz hakkında daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Satış ve Pazarlama

Satış ve pazarlama çalışanlarımız ve ilgili üçüncü partiler global Paydaşlarla Etkileşim ve Tanıtım için Uygulama Kodumuza uyum göstermelidir.

Tanıtım sorumlularımız için teşvik programlarımız hakkında daha fazla bilgi için global web sitemizi inceleyebilirsiniz.