Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Toplum yatırımımız sağlık eğitimini geliştirmeyi, ilaçlara ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı amaçlamaktadır. En fazla fark yaratabileceğimiz noktalarda destek vermeyi hedefleriz.

Sosyal Sorumluluk faaliyetlerimize ve bu alandaki global harcamalarımıza yıllık raporumuzda ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuz’da yer veriyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Paydaşlar nezdindeki sorumluluğumuz, faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada topluma fayda sağlamak üzere yarattığımız sosyal sorumluluk çalışmalarını da kapsıyor. Türkiye’de toplumun ihtiyaçlarını tespit edip, tedavi alanlarımız dışında olan pek çok sosyal konuda da projeler geliştiriyoruz. Global ölçekte yoksul bölgelerdeki ilaç erişimini kolaylaştırmak ve bu bölgelere sağlık çözümlerimizi ulaştırmak üzere çocukları merkeze alarak yürüttüğümüz çalışmalar, ülkemizde gençlere, kadınlara ve belirli tedavi alanlarında toplumsal farkındalık yaratmak üzere yürüttüğümüz projelerle zenginleşiyor.

Bağlanamam - Sağlıklı Gençlik Projelerimiz

Türkiye’de ve dünyada yapılan araştırmalar doğrultusunda gençlerimizin sağlığını tehdit eden en önemli sorunların başında tütün mamullerinin tüketimi ve bağımlılıkların yer almasından hareketle oluşturulan Bağlanamam- Sağlıklı Gençlik Hareketi projesi ile amacımız, gençlerimizin henüz kullanmaya başlamadan tütün mamüllerinden uzak durmalarını sağlayacak bir farkındalık yaratmak.

Bu doğrultuda, 2014 yılında başlayan projemiz Türkiye’de sivil toplum alanında gençleri en aktif şekilde bir araya getiren Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ile bir araya gelerek 6 ildeki 8 lisede 1400 gence eğitim verilerek başladı. Ayrıca Dünya Sigarasız günü kapsamında ise 20 ilde aktiviteler düzenlenerek 6000 gence ulaşıldı. Projemiz 2.yılına yeni TOG örgütlenmeleriyle 9 ilde (Ardahan, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Kırıkkale, Kocaeli, Aydın ve Yalova) devam ediyor. Proje başlangıç eğitimi GSK çalışanlarının da katılımıyla gerçekleştirilirken projemizin ikinci yılında yine tüm Türkiye’de Dünya Sigarasız Günü etkinlikleri düzenledik.

Kök Hücre Kardeşliği

Kök Hücre Kardeşliği; 2014 yılında kök hücre (ilik) bağışı hakkında bilinçlendirme projesi olarak GSK çalışanlarının başlattığı, kök hücre tedavisi ve kök hücre bağışı hakkında doğru bilgilendirme ve farkındalık yaratmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk hareketi olarak devam ediyor.

Ülkemizde çoğu zaman donör sayısının yetersiz olması nedeniyle hastalar, uygun doku ve kemik iliği bulmakta zorlanıyor. Bu yüzden de çoğu insan hayata tutunamıyor. “Ömrünüzün sadece 5 dakikasını ayırıp kök hücre bağışlayarak çok sayıda hayat kurtarabilirsiniz” misyonuyla yola çıkan çalışanlarımız Kök Hücre Kardeşliği projesini İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası ve Kızılay’ın destekleriyle bağış platformları da yaratarak devam ediyor.

Henüz çok yeni bir proje olmasına rağmen 750 kişilik ekipte 200 gönüllü bağışta bulunarak İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası’na gönüllü verici olarak kayıt oldu. Dünya Donör Günü kapsamında Kızılay ile birlikte Kadıköy Meydanı’nda bir kök hücre bağış aktivitesine sponsor olarak bağış platformlarının yaratılmasına öncülük etmek, konuyla ilgili farkındalık yaratmak başlıca hedeflerimizden.

Projemiz farkındalık yaratmak, bilgilendirmek üzere çok paydaşlı olarak ilerlemek üzere devam ediyor.

Turuncu Pedal Hareketi

Toplum gözünde çok ön planda olmayan/unutulmaya yüz tutmuş fakat bir tarafta da çok önemli sosyal konularda uyanış hareketi yaratmak üzere pedal çevirmek stratejisiyle yola çıkan GSK çalışanları toplumda değer katmak üzere bisikletleriyle sosyal sorumluluk hareketi düzenliyorlar. Bu hareketi ilki Manisa-Soma’ya gerçekleşti.

Sosyal sorumluluk hareketlerine Yeşil, Turuncu ve Kırmızı Rota olarak yön verdiğimiz projemizde, GSK çalışanlarına Yeşil Rota’da sağlıklı yaşam üzerine eğitimler verebilecekleri platformlar oluşturmak üzere, Turuncu Rota’da farkındalık yaratmak üzere, Kırmızı Rota’da ise toplumda oluşabilecek felaketlere dikkat çekip yardımcı olmak üzere çalışıyoruz.

TURUNCU PEDAL HAREKETİ- SOMA

17 Ekim’de İstanbul’daki GSK Türkiye binasından bisikletlerle yola çıkıp, 3 gün boyunca Soma’ya kadar toplamda 244 kilometre pedal çevirdik. 18-19 Ekim’de ise Toplumsal Cinsiyet ve Kadın katılımı konulu atölyeler TOG’lu gençlerin ve GSK çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. 19 Ekim’de kadınların ve çocukların katıldığı çeşitli atölyeler düzenlenerek, birlikte öğrenme ve deneyimle alanları yaratıldı. Soma maden kazası nedeniyle bölgede yaşanan mağduriyeti gidermeye katkı sağlamak ve bölge kadınlarının ekonomiye katılımlarını sürdürülebilir kılabilmek üzere hayata geçirilen bu projede, Soma Halk Eğitim Merkezi’ndeki dikiş nakış kursunu tamamlayan kadınlara kat edilen her iki kilometre başına bir dikiş makinesi hediye edildi. Böylelikle kursu tamamlayan kadınlar, dikiş makineleriyle kendi ürünlerini üretip hanelerine katkı sağlayabilecekler.

TURUNCU PEDAL HAREKETİ- ÇANAKKALE

Turuncu Pedal Hareketi ekibi, proje kapsamında Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden hekim, Tıbbiye öğrencileri ve Anadolu'nun her köşesinden gelerek kalplerini ortaya koyan tüm şehitlerin anısına, İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar pedal çevirdi.

Üç gün süren 330 km'lik bisiklet yolculuğuna, aralarında üst yönetimden yöneticilerimizin de bulunduğu, 12 çalışanımız katıldı. 18 Mart tarihinde İstanbul Levent'teki merkez ofisten hareket eden ekip, Tekirdağ üzerinden Gelibolu'ya kadar pedal çevirerek Çanakkale Şehitliği'ne ulaşarak şehitlerimizi andı.

Global Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Pulse Nedir?

CEO'muz Andrew Witty'nin girişimi ile 2009'da başlayan program ile çalışanlarımız dünyanın az gelişmiş ülkelerinde temel sağlık, çevre ve eğitim sorunlarına çözüm getirmeye çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşlarında Haziran / Temmuz aylarında başlamak üzere 3 - 6 aylık dönemlerde bu ülkelerdeki projelerde çalışıyor.

Bu kuruluşlarda tam gün hizmet veren gönüllü çalışanlarımız, uzmanlıkları ve bilgi birikimleri ile az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunuyor.

Bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak PULSE, tüm dünyada toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunma ve yaşam kalitesini iyileştirme taahhüdünün bir örneğini oluşturuyor.

Pulse Gönüllülük Programının 3 temel misyonu bulunuyor:

1. Güven Kurmak: GSK, Pulse programı ile gelir amacı olmayan organizasyon/kurum ve topluluklar için pozitif, sürdürülebilir bir farklılık yaratmak,

2. Bireysel Gelişim: Gönüllülerin liderlik özelliklerini geliştirmeyi ve GSK’nın yüksek performans gösteren çalışan profillerini arttırmak,

3. Kültürü Güçlendirmek: GSK’nın kültüründe bulunan sahicilik, yaratıcılık, takım çalışması, proaktif olma değerlerinin güçlenmesine katkıda bulunmak.

Orange United

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Gelişmekte olan ülkelerde çocuk ölümlerinin önüne geçecek yenilikçi sağlık çözümlerini desteklemek üzere 2013 yılında, GSK olarak Save the Children derneği ile uzun vadeli bir ortaklığa imza atarak bir amaç uğruna işbirliği yaptığımız global sosyal sorumluluk projesi.

Amaç; 1 milyon çocuğun hayatını kurtarmak.

Orange United kapsamında neler yapılıyor?

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında alınan başvurular sonucunda; yeni doğan bebeklerin nefes almasını kolaylaştıracak aparatların üretimi, kadın ve çocukların sağlık durumlarını mobil olarak takip etmek için tasarlanan programlar, prematüre bebekleri yaşatmak üzere annenin bilinçlendirilmesi gibi birçok alanda destek sağlanıyor.

Çalışanlarımız da Orange United Haftası etkinlikleri düzenleyip kendi pişirdikleri ürünleri diğer çalışma arkadaşlarına satarak elde ettikleri geliri Save The Children derneğine bağış yaparak ya da yıl boyu diledikleri miktarda bağış yaparak projeye destek oluyorlar.